Kol dokola Kraví horou
nevítězný
Alena Kohoutová
1 424 800 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2021
435 líbí se mi
928 kladných hlasů

Pohodlně po všech cestách na Kraví hoře za každého počasí? Chceme upravit a provázat cesty, aby se dalo pohodlně na nových mlatových cestách projít z jedné strany kopce na druhý, od Mučednické až po Grohovu. Hlasujte pro příjemnější procházky!

Čeho chceme dosáhnout?
Navrhujeme upravit povrch stávajících příčných cest na Kraví hoře, aby je všichni návštěvníci mohli pohodlně, bez boření se do bláta, využívat za každého počasí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt přispěje k bezpečnému pohybu chodců po celé Kraví hoře. Rozšiřuje rekreační zónu a sítě cest, které mohou pohodlně využívat. Propojí pro ně MČ Žabovřesky a centrum města. Navrhované parkové mlatové cesty usnadní chodcům používání cest, které jsou často rozbahněné, ale nezabrání vodě se vsáknout..

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
1.červený úsek - oprava mlatové cesty (1500,- na m2 - šířka 1,5m) 218 1 600 348 800
2.červený úsek - mlatová cesta (1500,- na m2 - šířka 1,5m) 360 1 600 576 000
náklady na projekt 1 150 000 150 000
Rezerva 1 200 000 200 000
údržba cest 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 424 800 Kč

Posouzení proveditelnosti