Flow skatepark
neproveditelný
Alena Mazalová
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Žabovřesky
2022
325 líbí se mi

Cílem návrhu je sportovní hřiště pro samostatné aktivity dětí od 8 let věku v Žabovřeskách.

Flow skatepark umožňuje plynulou jízdu mezi jednotlivými streetovými překážkami. A to bez odrazu. K tomu slouží různě zakřivené plochy a rádiusy. Je určeno pro všechny věkové kategorie dětí a dospělých a rovněž zde najdou uplatnění jak příznivci kolečkových bruslí, tak skateboardingu, koloběžek nebo bmx kol. Plocha vybraná pro hřiště je odstíněná od obytných budov, ale zároveň je v jejich dosahu. Hřiště je zasazeno do plochy zeleně, která přiléhá k rušné komunikaci Královopolská. Kvalita provedení ovlivňuje využitelnost a oblíbenost hřiště.

Flow hřiště by mohlo být do velikosti do 500 m2 s prvkem bowl by se pohybovala velikost hřiště do 750 m2.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště by bylo alternativou k ostatním sportovním plochám, které jsou v okolí realizovány a přispělo by k pestré nabídce sportovního vyžití.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace hřiště do 500 m2 1 2 900 000 2 900 000
Realizace bowl 1 1 200 000 1 200 000
Rezerva projektu 1 600 000 600 000
Běžný úklid ploch 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu je skatepark umisťován do plochy všeobecného bydlení. Stavby pro sportovní účely jsou zde přípustné. Je ovšem nutné dodržet obecné regulace, tedy že záměr svým objemem, rozlohou nebo účelem neodporuje charakteru lokality a není zdrojem závad a vlivů, které by byly neslučitelné s pohodou v lokalitě a další (viz obecně závazná vyhláška č. 2/2004 města Brna). proveditelný
Majetkový odbor Projekt je dle identifikace MO situován na pozemek p.č. 5274/140 případně náhradní pozemek p.č. 5274/153, oba v k.ú. Žabovřesky.  proveditelný
Odbor životního prostředí Při umisťování hřiště je nutné respektovat stávající dřeviny včetně jejich kořenových systémů. proveditelný
Odbor investiční V daném území se nachází technické sítě, nutno ochránit dle požadavků správce. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem RMB pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu S pohledu charakteru sportoviště nemáme žádných výhrad. Projekt podporujeme jako smysluplný. Doporučujeme pouze důsledně dořešit otázku provozovatele sportoviště, návštěvní řád a úklid. Tzn. kdo bude odpovědný za stav sportoviště, aby bylo provozuschopné a bezpečné.  proveditelný
MČ Brno-Žabovřesky Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný