Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu
realizovaný
Pavel Melichárek
748 000 Kč (navržený)
897 000 Kč (realizační)
Doprava
Brno - střed
2018
2073 hlasů
Dopravní podnik města Brna, a. s.

Znáte to: jdete podchodem na Hlavní nádraží a teprve se rozhodujete, jakou linkou pojedete podle toho, jaká pojede dřív. Informační tabule je až nahoře, takže se stane, že musíte přebíhat mezi ostrůvky. Dejme 5 tabulí už dolů a jdete na první dobrou.

Projekt bude vypadat jako klasická informační tabule s odjezdy linek na hlavním nádraží, jak ji známe už teď. Přidaná hodnota je ale v tom, že ušetří několika tisícům lidí denně, několik tisíc cenných vteřin. Takže se prostě hned na první pokus podle času odjezdu rozhodnou, čím pojedou a na jaké nástupiště z podchodu půjdou. Protože přes hlavní nádraží jezdí skoro každý, dotkne se projekt skoro každého a pomůže hodně lidem. A to se za tu cenu vyplatí, podpořte ho prosím a ušetří nějakou tu vteřinu i Vám, slibuji 🙂

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit všem občanům Brna, uživatelům DPMB, manažerům, stejně jako prodavačkám, malým i velkým, mužům i ženám. Projekt bude sloužit jmenovitě taky Dominice, Emmanuele, Sáře, Nele, Tomášovi a dalším. No opravdu všem, i Vám!

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Dopravní podnik města Brna, a.s.
duben 2019 DPMB komunikuje se správcem podchodu, tedy s Brněnskými komunikacemi, a.s.
květen 2019 Vybírá se vhodný typ tabulí.
červen 2019 Proběhla schůzka se zástupci DPMB a Brněnských komunikací ohledně typu tabulí a jejich přesného umístění v podchodu.
červen 2019 Na schůzce s navrhovatelem bylo rozhodnuto o typu informačních tabulí a jejich umístění.
srpen 2019 Pracovní skupina při DPMB řeší zapojení informačních tabulí.
říjen 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
říjen 2019 Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace.
listopad 2019 Byla dokončena projektová dokumentace, která ovšem značně přesáhla navrhovanou částku. PD se připomínkuje ze strany Kanceláře participace.
leden 2020 Byla dokončena projektová dokumentace, která respektuje navržený finanční limit.
únor 2020 Probíhá výběr dodavatele tabulí.
březen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel informačních tabulí.
duben 2020 Staveniště předáno dodavateli tabulí.
květen 2020 Dodavatel tabulí řeší s DPMB jejich napojení.
červen 2020 Je nachystané napojení i ukotvení tabulí.
červenec 2020 DPMB stále řeší problém s napojením informačních tabulí.
září 2020 Informační tabule jsou nainstalovány a zprovozněny. Dne 24. 9. 2020 proběhlo v podchodu hlavního nádraží slavnostní přestřižení pásky.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační tabule 1 897 000 897 000
Cena celkem: 897 000 Kč

Posouzení proveditelnosti