Výzva

VÝZVA

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRO ROČNÍK 2022

Rada města Brna vyhlašuje Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu města Brna pro ročník 2022 s následujícími kritérii:

  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2022 činí 35 000 000 Kč.
  2. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 000 000 Kč
  3. Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
  4. Zakázány jsou návrhy projektů, jejichž cílem je vytvoření projektové dokumentace.
  5. Harmonogram participativního rozpočtu 2022:

 

TERMÍN PROCES
1.2.2022- 15.5.2022 * Podávání návrhů projektů
1.2.2022- 31.5.2022 Sběr podpory pro návrhy projektů
1.2.2022- 31.5.2022 Veřejná setkání s občany
1.2.2022- 30.9.2022 Posuzování projektů úřadem
1.10.2022- 31.10.2022 Veřejná představení podaných projektů
1.11.2022- 30.11.2022 Veřejná zvažování
1.11.2022- 30.11.2022 Hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města Brna a realizovány
1.1.2023- 31.12.2025 Realizace vítězných projektů

* Rada města Brna si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.

  1. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webové adrese paro.damenavas.cz.
  2. U každého projektu musí být potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města Brna oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna.
  3. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek paro.damenavas.cz nebo pomocí předem připraveného formuláře osobně u koordinátorek participativního rozpočtu na adrese: Husova 12, Brno 602 00, 3. patro, kancelář 312.
  4. Veškeré relevantní dokumenty jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorek PaRo.


Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna a touto Výzvou.