Výzva

VÝZVA

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRO ROČNÍK 2023

Rada města Brna schvaluje Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu statutárního města Brna pro ročník 2023 s následujícími kritérii:

1) Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2023 činí 35 000 000 Kč.
2) Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 000 000 Kč.
3) Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
4) Zakázány jsou návrhy projektů, jejichž cílem je vytvoření projektové dokumentace.
5) Harmonogram participativního rozpočtu 2023:

TERMÍN PROCES
1.2.2023- 15.5.2023 * Podávání návrhů projektů
1.2.2023- 31.5.2023 Sběr podpory pro návrhy projektů
1.2.2023- 31.5.2023 Veřejná setkání s občany
1.2.2023- 30.9.2023 Posuzování projektů úřadem
1.10.2023- 31.10.2023 Veřejná představení podaných projektů
1.11.2023- 30.11.2023 Veřejná zvažování
1.11.2023- 30.11.2023 Hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města Brna a realizovány
1.1.2024- 31.12.2026 Realizace vítězných projektů

* Rada města Brna si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.

6) Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webové adrese paro.damenavas.cz.
7) U každého projektu musí být potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města Brna oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. 4 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna.
8) Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek paro.damenavas.cz nebo pomocí předem připraveného formuláře osobně u koordinátorek participativního rozpočtu na adrese: Husova 3, Brno 602 00.
9) Veškeré relevantní dokumenty jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo k vyzvednutí u koordinátorek participace obyvatel.


Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna a touto Výzvou. Oba dokumenty naleznete na webových stránkách paro.damenavas.cz.