Nový park pro Sadovou - Královo Pole
realizovaný
Tomáš Dupal
2 555 000 Kč (navržený)
3 058 000 Kč (realizační)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2019
375 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
2165 kladných hlasů
Kancelář participace

Vybudování odpočinkové zóny - parku, lanového a motorického hřiště na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

V současné době je v oblasti Sadová pár menších dětských hřišť, ale žádný park nebo sportoviště. Po dokončení výstavby pojme oblast Sadová cca 4500 obyvatel. Proto je důležité vytvořit v oblasti dětská hřiště, sportovní hřiště a parky s kapacitou odpovídající počtu obyvatel.

Vytvořme na části výše zmíněného pozemku města Brna prostor, kde bude možné zajít s dětmi, potkávat se s přáteli, sportovat a relaxovat.

Nový park pro Sadovou bude představovat místo, kde najdou vyžití děti, rodiče i prarodiče.

Děti a mládež se mohou zabavit v lanovém parku, všechny věkové kategorií mohou protáhnout svá těla a procvičit motorické schopnosti v motorickém parku, nebo si jen sednout na lavičku a relaxovat..

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoříme veřejný prostor pro aktivní odpočinek. Místo kde se budou bavit, relaxovat a cvičit děti, dospělí i senioři.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá diskuse s navrhovatelem o podobě parku, a to nejen o celkové koncepci, ale také o mobiliáři a herních prvcích.
duben 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele parku.
červen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel.
červenec 2020 Se zhotovitelem byla podepsána smlouva.
srpen 2020 Zhotoviteli bylo předáno staveniště.
říjen 2020 Zhotovitel zažádal o vydání povolení ke kácení náletových dřevin.
únor 2021 Bylo vydáno povolení ke kácení.
březen 2021 Probíhají terénní práce.
duben 2021 Pokračují terénní práce, osazují se lavičky a přibyly první herní prvky.
květen 2021 Dokončuje se osazení herních prvků a dopadových ploch.
červen 2021 Proběhlo navýšení celkových nákladů ve výši 20 % z předpokládané částky, tj. z 2 555 000,- Kč na 3 066 000,- Kč.
červenec 2021 Hřiště je dokončeno, chybí pouze habrové bludiště, které bude dokončeno na podzim tohoto roku.
srpen 2021 Hřiště je v provozu.
říjen 2021 Realizuje se habrové bludiště.
listopad 2021 Dětské hřiště je již dokončené a zpřístupněné. Chybí již jen vybudování plotu oddělujícího sousedící pozemek.
prosinec 2021 Byl vybrán zhotovitel nového plotu na jižní straně parku.
leden 2022 Chystáme prostor pro předání staveniště.
únor 2022 Zhotovitel plotu započal s pracemi na pozemku parku.
březen 2022 Zhotovitel plotu předal hotový plot Odboru participace Magistrátu města Brna.
duben 2022 Proběhlo dosetí trávy a drobné sadové úpravy.
květen 2022 Dne 11. 5. proběhlo slavnostní otevření parku.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 568 000 2 568 000
Projektová dokumentace 1 190 000 190 000
Kosení, údržba a úklid. 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 058 000 Kč

Posouzení proveditelnosti