Pojízdné schody v podchodu u nádraží
v realizaci
Pavel Šubrt
3 576 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2019
138 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1722 kladných hlasů
Kancelář participace

Pojízdné schody na nástupiště z podchodu na Hlavním nádražím Nám, co se hůř pohybujeme, by to velmi ulehčilo dostupnost MHD.

Dostupnost MHD z podchodu je velmi problematická. Z podchodu se na prostřední nástupiště je možný pouze po schodišti, které má 32 schodů, což je pro mnoho lidí s omezenými možnostmi pohybu velký problém. Schodiště je dostatečně široké pro umístění pojízdných schodů, Vhodně by to doplnilo schodu u hlavní budovy a k OD Letmo

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ulehčení pohybu seniorům a osobám s omezenou možností pohybu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Spolu se správcem podchodu, tedy s Brněnskými komunikacemi, a.s. proběhla schůzka, kde upozornili na trafostanici umístěnou přímo pod schodištěm, která musí být zachována a neporušená při následné rekonstrukci. Další schůzka proběhne přímo na místě schodiště.
březen 2020 Správce podchodu - Brněnské komunikace, a.s. poskytly zaměření skutečného stavu schodiště v podchodu, které poslouží ke specifikaci požadavků na realizační společnost.
duben 2020 Vyskytl se problém se založením schodů. Probíhají konzultace o nejvhodnějším řešení (jde o zásah do izolačních vrstev podchodu).
červen 2020 Probíhají schůzky s Brněnskými komunikacemi, které mají v plánu rekonstrukci celého podchodu, proto by bylo vhodné projekt zakomponovat do projektu kompletní rekonstrukce.
září 2020 Vedení města Brna odmítlo projekt zapojit do kompletní rekonstrukce podchodu, proto bude realizován z úrovně KPAR.
říjen 2020 Připravují se podklady pro výběrové řízení.
říjen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení.
prosinec 2020 Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.
únor 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
květen 2021 Do výběrové řízení se opět nikdo nepřihlásil.
srpen 2021 Byli osloveni největší dodavatelé pojízdných schodů za účelem konzultace projektu.
říjen 2021 Probíhají konzultace projektu s možnými zhotoviteli pojízdných schodů.
listopad 2021 Probíhá konzultace s KAM.
prosinec 2021 Probíhají jednání o změně realizátora stavby.
leden 2022 Byla oslovena Kancelář architekta města Brna, p.o.
březen 2022 Probíhají jednání s Kanceláří architekta města Brna o zařazení projektu do druhé etapy rekonstrukce podchodu pod Hlavním nádražím.
duben 2022 Kancelář architekta města Brna souhlasí se zařazením projektu do druhé etapy rekonstrukce podchodu pod Hlavním nádražím.
květen 2022 Proběhne schůzka mezi Kanceláří architekta města Brna a Odborem participace za účelem rozhodnutí o dalším průběhu realizace projektu.
červen 2022 Schůzka s Kanceláří architekta města Brna vnesla do celé problematiky nové skutečnosti, které je potřeba dále projednávat.
červenec 2022 Probíhají jednání za účelem nalezení realizátora, který by komplexně vyřešil celou problematiku rekonstrukce podchodů včetně osazení nových pojízdných schodů.
srpen 2022 Probíhají jednání se společností Brněnské komunikace a.s. za účelem nalezení realizátora akce.
září 2022 Společnost Brněnské komunikace a.s. projednává možnosti zpracování návrhu na zadání komplexního řešení prostoru podchodu u Hlavního nádraží.
říjen 2022 Společnost Brněnské komunikace a.s. pokračuje v projednávání možnosti zpracování návrhu na zadání komplexního řešení prostoru podchodu u Hlavního nádraží.
únor 2023 Realizátor navrhl realizaci projektu v rámci celkové rekonstrukce přednádražního prostoru.
duben 2023 Probíhají intenzivní jednání s Brněnskými komunikacemi a.s. za účelem zajištění dalšího vývoje projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti