Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích
realizovaný
Petr Lesenský
3 000 000 Kč (navržený)
3 056 460 Kč (realizační)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2019
2817 kladných hlasů
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Sportovci ze severu Brna mají problém, a to bez ohledu na druh sportu, pohlaví či věk. V zimě prostě nemají kde hrát. Mládež je nucena trénovat zřídka a dospělí doufají, že nebude sněžit. Změňme to a prosaďme si společně krytou halu v Řečkovicích.

V Řečkovicích a Mokré Hoře žije takřka patnáct tisíc obyvatel. Tato brněnská městská část je dlouhodobě považována za baštu mnoha sportovních odvětví a v jejím katastru se každoročně budují nová venkovní hřiště. Patrná je zvyšující se kvalita sportovního zázemí pro místní obyvatele i podpora mládežnického sportu za strany samosprávy. Přesto se zde sportovci potýkají s obrovským problémem. Ve čtvrti a jejím okolí nejsou prakticky žádná krytá sportoviště. Od listopadu do března tak sever Brna obrovsky strádá. Fotbalisté, futsalisté, florbalisti, házenkáři, nohejbalisti a mnozí další nemají možnost plnohodnotně trénovat a soutěžit. V malých školních tělocvičnách se tísní mládež v těžko dostupných časech a dospělí při svých venkovních zápasech doufají v teplé zimy bez sněžení.

Petr Lesenský a Petr Bořecký, trenéři řečkovické futsalové mládeže a zástupci celorepublikového spolku Dětský futsal, se rozhodli využít možnosti participativního rozpočtu a situaci změnit. Podporu našli u místního starosty Marka Viskota, s jehož pomocí se podařilo najít adekvátní městský prostor. V moderní nafukovací krytou halu by se vždy na pět měsíců v roce mohlo proměnit venkovní hřiště (48 m x 31 m) v areálu Základní školy Novoměstská, které v zimě nemá využití. Autoři myšlenky pro tento projekt už získali podporu vedení školy, odborníci jim propočítali možnosti ekonomické soběstačnosti a řečkovická radnice přislíbila pomoc s dofinancováním provozu haly v případě potřeby. Pro realizaci nápadu kryté haly už byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců místních sportovních klubů, vedoucích kroužků, zástupců samosprávy, škol, ekonomů, marketérů i techniků. Výsledkem je zjištění, že při pokrytí počátečních nákladů je projekt plánované nafukovací kryté haly v Řečkovicích realizovatelný a dlouhodobě udržitelný.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Brněnskou veřejnost si dovolíme požádat o podporu našeho projektu jménem dětí, rodičů, trenérů, sportovců či zástupců škol. Nová krytá hala v Řečkovicích nabídne adekvátní sportovní zázemí mládeži i dospělým minimálně na pět měsíců v roce. V menších školních tělocvičnách se navíc díky nafukovací hale odblokuje prostor pro nové zájmové aktivity. Pevně věříme, že zatímco loni vyhrávaly v participativním rozpočtu projekty zelených alejí, letošní rok by mohl být ve znamení brněnského sportu.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
březen 2020 Byl vybrán projektant a začalo se vyřizovat povolení stavby.
duben 2020 Vybraný projektant pracuje na projektu a vyřízení povolení stavby. Předpokládané dokončení projektové dokumentace a získání povolení stavby je během měsíce října.
červen 2020 Probíhá stavební řízení.
září 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele haly.
září 2020 Na základě výběrového řízení bylo zjištěno, že je potřeba navýšit investiční náklady o 20 % dle Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna.
říjen 2020 Realizátor, tedy MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zaslala žádost o navýšení finančních prostředků Kanceláři participace.
říjen 2020 Rada města Brna schválila navýšení finančních prostředků. KPAR v současnosti chystá materiál do Zastupitelstva města Brna, které proběhne v listopadu. V případě shody zastupitelů - budou finanční prostředky zaslány na MČ.
listopad 2020 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení pro realizátora projektu, a to MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
listopad 2020 Hala stojí. Probíhají dokončovací práce (připojení plynu ke zdroji tepla) a drobné úpravy kotvení lanové konstrukce.
leden 2021 Hala byla dokončena. Nyní zbývá jen otevřít, hned jak to aktuální doba umožní.
březen 2021 Sportovní hala byla slavnostně otevřena 18. 3. 2021.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nová nafukovací hala v Řečkovicích 1 2 853 180 2 853 180
Projektová dokumentace 1 203 280 203 280
Cena celkem: 3 056 460 Kč

Posouzení proveditelnosti