Městská galerie
realizovaný
Martin Reiner
1 439 011 Kč (navržený)
1 727 000 Kč (realizační)
Kultura
BRNO
2019
2137 kladných hlasů
MČ Brno-střed

Smyslem projektu je dát Bronxu nový, vizuálně silný charakter... a to vytvořením velkoformátových obrazů na štítových plochách domů, jejichž autory by byli významní čeští a světoví umělci.

Městská galerie je součástí většího projektu Nový Bronx, který chce z někdejší vyloučené lokality znovu učinit organickou část města. Lokalita známá jako Bronx (rozkládající se v MČ Brno-střed a MČ Brno-sever) prochází už nyní velmi dynamickou proměnou a Městská galerie by dále zvýšila její potenciál stát se kreativní čtvrtí s pestrým uličním životem, přitažlivou pro návštěvníky, kteří před sterilním turismem preferují možnost poznávat tak trochu "jiné město“.
Vznikající Kreativní centrum v prostorách bývalé Káznice, úpravy vybraných ploch na základě projektu Kateřiny Šedé „Brnox 2“ nebo mozaikový portrét filosofa Zdeňka Vašíčka na Cejlu (autor: Libor Havlíček) by spolu s Městskou galerií – a dalšími projekty, jako je Ghettofest či řada aktivit pořádaných organizací Barvy brněnského Bronxu – mohly stvořit nového ducha městské části, která bude atraktivní pro mladé lidi a umělce, jak tomu je na řadě podobných míst v Evropě.
Tradice tzv. murales a stejně i novodobé intervence street-artistů po celém světě dávají tušit, o co by v projektu šlo. Městská galerie v Bronxu se ale liší svou ambicí vylepšit veřejný prostor skutečně hodnotnými výtvarnými díly vybranými s ohledem na specifikum místa.
Velmi důležité je i to, aby investoři, soukromí vlastníci a především samotní místní obyvatelé viděli jasně projevený zájem města: pak budou mít i oni větší chuť podílet se na pozitivním rozvoji této městské části.
My chceme v rámci projektu Městská galerie pořídit "novému" Bronxu prvních pět obrazů, ale počítáme s tím, že to je jen začátek. Postupně by měla Městská galerie nabízet 20-30 velkých nástěnných obrazů.
Máme velikou šanci dát společně Bronxu novou tvář!

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Chceme vylepšit veřejný prostor, ale nejde zdaleka jen o estetickou funkci. Jsme přesvědčeni, že Městská galerie bude plnit i funkci výsostně sociální, neboť může významně přispět k destigmatizaci oblasti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Spolu s navrhovatelem se řeší celkový koncept soutěže na výběr umělců, jejichž malby následně budou přeneseny na fasády domů.
březen 2020 Připravují se podklady pro výběrové řízení.
duben 2020 Dokončují se podklady pro výběrové řízení a seznam umělců k oslovení.
květen 2020 Byli osloveni vybraní umělci, kteří v současnosti zpracovávají své návrhy.
červen 2020 Městské části (Brno-střed a Brno-sever) požádaly KPAR o zrušení výběrového řízení a o převedení realizace projektu.
červen 2020 KPAR zrušilo výběrové řízení.
červenec 2020 KPAR zpracoval materiál do RMB a ZMB o změně realizátora na městské části Brno-střed a Brno-sever.
srpen 2020 Projekty byly oficiálně předány na městské části Brno-střed (dvě malby) a Brno-sever (tři malby).
září 2020 MČ Brno-střed vybralo první dva návrhy.
říjen 2020 Vybírají se návrhy pro MČ Brno-sever.
listopad 2020 Začaly práce na první malbě, a to na adrese Cejl 28, kde bude malba Mendel od Venduly Chalánkové.
listopad 2020 Malba na adrese Cejl 28 je dokončena a začaly práce na další malbě, a to od Evy Koťátkové na adrese Bratislavská 40.
listopad 2020 Mural na adrese Bratislavská 40 navržený Evou Koťátkovou je dokončen.
červen 2021 Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna změnu adresy jedné z malby, a to z Bratislavské 76 na Bratislavskou 53. Důvodem je plánovaná zástavba proluky, která by tzv. mural zakryla.
červen 2021 Probíhá jednání se světoznámým street-artistou Maratem Danilyanem o možné realizaci muralu na rohu ulic Milady Horákové a Traubovy.
září 2021 Během léta vznikl na Bratislavské 53 další mural. Jde o malbu od Petra Maliny s názvem Jean a Pierre.
říjen 2021 Odbor participace přijal žádost od pana navrhovatele a od MČ Brno-střed na změnu realizátora projektu, a to z MČ Brno-sever na MČ Brno-střed.
říjen 2021 MČ Brno-sever souhlasila se změnou realizátora.
listopad 2021 Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu realizátora a výjimku ze Zásad participativního rozpočtu spočívající v realizaci maleb na domech v soukromém vlastnictví.
listopad 2021 Zastupitelstvo města Brna schválilo změnu realizátora i výjimku ze Zásad participativního rozpočtu.
listopad 2021 Na ulici Stará se realizuje malba s názvem Pater noster od Milivoje Husáka, na ulici Příkop malba Tep města od Marata Danilyana.
listopad 2021 Zbývající dvě malby byly dokončeny. Dne 9. 12. se plánuje slavnostní otevření.
prosinec 2021 Slavnostní otevření Městské galerie proběhlo 9. 12.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace maleb včetně oprav fasád. 1 1 575 500 1 575 500
údržba 3 50 500 151 500
Cena celkem: 1 727 000 Kč

Posouzení proveditelnosti