Nouzové přístřešky pro lidi bez domova
realizovaný
Kateřina Čanigová
420 000 Kč (navržený)
166 000 Kč (realizační)
Jiné
BRNO
2019
1990 kladných hlasů
Kancelář participace

V jedinou lednovou noc letos v ulicích města Brna umrzli tři lidé. Nouzový přístřešek je řešením, které mohlo těmto lidem život zachránit, jeho pořízením tak Brňané mohou přispět k tomu, aby už nikdo kvůli mrazu v ulicích našeho města nezemřel.

Účelem nouzového přístřešku je ochránit lidi bez domova před umrznutím a dalšími komplikacemi spojenými se zimním obdobím.

Při sčítání lidí bez domova na území města Brna v roce 2018 bylo zjištěno, že 509 lidí spí celoročně venku, 397 mužů a 112 žen.

Nákupem 50 nouzových přístřešků, 40 kusů pro jednu osobu a 10 kusů pro dvě osoby tak můžeme společně až 60 lidem bez domova pomoci přežít zimu.

Co je to nouzový přístřešek?
Přístřešek je vyroben z izolační polyetylenové pěny a hliníkové folie, je nehořlavý a skládací. Jde tedy o dočasné přenosné řešení vhodné do jakéhokoliv terénu. Zahřívá se tělesným teplem, které se uvnitř drží díky termální izolaci, proto v něm může být až o 18 stupňů tepleji než venku.

Nouzový přístřešek bude distribuován těm lidem bez domova, kteří budou předem terénními sociálními pracovníky pečlivě vybráni , tak, aby doopravdy putovaly těm, kteří je potřebují a budou s nimi zodpovědně zacházet, po konci zimy si město vybere přístřešky zpět a uloží do další zimy.

Možná si říkáte, proč bych se měl/a zrovna já zabývat životy lidí bez domova a jaký má vůbec tento návrh veřejný prospěch?

Umírající lidé v ulicích Brna nejsou prospěšní pro nikoho:

1, Nikdo nechce, aby bylo jeho město známo jako to, kde umírají lidé bez domova na ulici. Což se v Brně letošní zimu bohužel stalo a stává.
2, Z finančních důvodů je pro město výhodnější, když se lidé z ulice opět zařadí do společnosti jako její právoplatní členové, kteří platí daně.
3, Pomoc lidem v nouzi je znakem solidarity, na které je postavená občanská společnost. A pokud chceme, aby bylo Brno chytrým městem, které se chce rovnat jiným vyspělým městům, neměli bychom dovolit, aby docházelo k úmrtí našich spoluobyvatel na ulicích našeho města. Měli bychom umět zajistit, aby byl důstojný život v něm dostupný všem.
4, Jinde už to mají (Karviná, Havířov, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Tábor a další) a v Praze už to plánují a u nás pořád nic. Nenechme Brno zaostávat za jinými českými městy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Společným nákupem nouzových přístřešků dokážeme, že nám není lhostejný osud našich spoluobčanů. Ukážeme, že Brno, jako chytré město -pokrokové a moderní, je tady pro všechny, i pro ty nejslabší.

Nouzový přístřešek je vhodný pro lidi bez domova, kteří z různých důvodů nevyužívají noclehárny ( kvůli sociálním fobiím, zdravotním potížím, vlastnění psa, nebo strachu být jako žena mezi samými muži, strachu o ztrátu svého majetku). Nouzový přístřešek těmto lidem dává šanci přežít zimu venku.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
březen 2020 Jedná se s možnými vhodnými realizátory projektu. Nouzové přístřešky úspěšně distribuuje, např. v Ostravě Armáda spásy. Bohužel brněnská pobočka Armády spásy nemá dostatečný počet pracovníků, aby byla služba řádně zajištěna, tak se budou oslovovat jiné subjekty, které pracují s lidmi bez domova.
duben 2020 Nouzové přístřešky byly objednány, a to 40 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových přístřešků.
duben 2020 Vzhledem k současné situaci bylo rozhodnuto o využití přístřešků v rámci nově vytvořeného nonstop centra u Anthroposu pro lidi bez domova. Centrum zřídilo město Brno a jeho provoz zajišťuje Diecézní charita Brno.
listopad 2020 Celkem 30 přístřešků bude darováno třem různým organizacím – Diecézní charitě Brno, Armádě spásy a Společnosti Podané ruce. Zbývajících 6 bude využívat Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. 11 přístřešků bylo nenávratně poškozeno na jaře při první vlně koronaviru.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
přístřešek pro páry 7 3 500 24 500
přístřešek pro jednoho 40 3 100 124 000
doprava 1 17 500 17 500
Cena celkem: 166 000 Kč

Posouzení proveditelnosti