Onkologicky léčené děti v Brně
realizovaný
Irena Vlahovičová
1 979 010 Kč (navržený)
2 167 000 Kč (realizační)
Děti
BRNO
2019
4662 kladných hlasů
Kancelář participace

Pojďme společně podpořit projekty pro děti a mladistvé léčené na dětské onkologii v Brně.

Život dítěte s nádorovým onemocněním se od základu změní a nastane nový život s diagnózou – život plný nejistoty, obav a strádání, ale také život plný nových hodnot, přátel a zážitků.

150 dětí a mladistvých se každý rok léčí na dětské onkologii v Brně, kterou za dobu své existence prošlo více než 2 200 pacientů.

Vytvářením projektů zaměřených na cílenou pomoc léčeným dětem podpoříme vyrovnávání se s následky zhoubného onemocnění.

Komplexní podpora péče o onkologicky nemocné dítě by měla obsahovat různé terapie, výživové poradenství, vzdělávací programy, zajištění volnočasových aktivit, asistenční služby, rehabilitační a edukační pomůcky.

Pojďme společně zkvalitnit a zpříjemnit život těchto dětí.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Psychosociální podpora rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá komunikace s navrhovatelkou a s Klinikou dětské onkologie při FN Brno tak, aby byl vytvořen komplexní program pro děti s onkologickou diagnózou a jejich rodiče. V současné době počítáme např. s fyzioterapií, psychoterapií, partnerskou poradnou a výživovým poradenstvím.
březen 2020 Z důvodu preventivních opatření muselo být výběrové řízení na realizátora projektu pozastaveno.
červen 2020 Výzva k výběrovému řízení je připomínkována navrhovatelkou. Samotné vypsání se předpokládá na začátek července.
červenec 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení.
červenec 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán realizátor projektu, se kterým bude v nejbližších dnech podepsána smlouva a zahájeny práce na projektu.
srpen 2020 Byla podepsána smlouva s realizátorem projektu.
září 2020 Začali se domlouvat první aktivity, konzultace a rehabilitace pro děti a jejich rodiče.
říjen 2020 Začala fyzická realizace, a to: partnerská psychoterapie, psychoterapie pro sourozence, fyzioterapie, muzikoterapie, webináře o správné výživě a v neposlední řadě se zajistili ochranné pomůcky (covid) pro děti a členy jejich rodiny.
leden 2021 Pokračuje realizace projektu, a to přes webináře a on-line doučování.
březen 2021 Celý projekt se již adaptoval na současnou pandemii a většina projektů, u kterých to bylo možné, byly přesunuty do online prostředí. U ostatních podpůrných projektů, které byly pro děti a jejich rodiny nezbytné došlo k pořízení ochranných pomůcek, a to zejména pro rodiny dětí.
březen 2021 Bylo pořízeno muzikorehabilitační lůžko.
duben 2021 Z aktivit pro děti se v současnosti realizuje zejména fyzioterapie a interaktivní výuka. Z programů pro rodiče je nejvyužívanější manželská poradna a hlídání dětí.
červen 2021 Pokračuje interaktivní výuka dětí a psychologické poradenství. S lepšící se situací v rámci pandemie se začaly realizovat také venkovní aktivity jako hipoterapie a canisterapie.
červenec 2021 Za dětmi na pokoje dorazilo Mikro-teatro s pohádkami. Rodiče i děti z Kliniky dětské onkologie mohou navštěvovat lekce jógy.
srpen 2021 V srpnu proběhl ve spolupráci s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK tábor pro děti.
září 2021 V provozu je muzikoterapeutické lehátko pro rodiče, dětem se zařizují kompenzační pomůcky, doučování nebo pomoc s přípravou na přijímací zkoušky.
listopad 2021 Pokračuje individuální podpora, tzn. asistence u dětí v rodinách, individuální rehabilitace a psychologické terapie.
leden 2022 Dokončují se všechny aktivity v rámci tohoto projektu.
únor 2022 Připravují se podklady pro evaluaci projektu.
březen 2022 Byly dokončeny veškeré aktivity spojené s tímto projektem.
březen 2022 V rámci Dnů dětské onkologie 26. 3. 2022 byl projekt slavnostně ukončen.
duben 2022 Projekt slavnostně ukončen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
1 2 167 000 2 167 000
Cena celkem: 2 167 000 Kč

Posouzení proveditelnosti