Skate park v Tuřanech
realizovaný
Antonín Tůma
1 120 898 Kč (navržený)
1 315 898 Kč (realizační)
Děti
Brno - Tuřany
2017
222 líbí se mi
1078 hlasů
MČ Brno-Tuřany

V městské části Brno-Tuřany chybí lokalita vhodná pro vyžití se dětí a mládeže na skateboardech a freeridových koloběžkách.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Děti v Tuřanech v současné době prakticky nemají prostory, kam by mohli jít po škole. Většina dříve veřejnosti přístupných ploch je v současné době oplocena a provozována soukromými subjekty. Děti tak nemají místo, kam by si zašly po škole hrát.

Dříve bylo možné jezdit na skateboardech po ulicích. Dopravní situace se v Tuřanech natolik zhoršila, že již není představitelné ulice k těmto aktivitám využívat. Není to ani bezpečné. Z toho důvodu navrhuji, aby v Tuřanech vzniklo skateboardové hřiště, kam by děti mohly chodit ve svém volném čase jezdit za bezpečnou zábavou.

Navrhnul jsem pro projekt pozemek, který je situován v klidné lokalitě, u sportoviště a stávající školy.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Tuřany (ZMB dne 30. ledna 2018). Poptávka, výběr a objednání návrhu studie.
únor 2018 Probíhají práce na dopracování návrhu studie.
březen 2018 Byla objednána a zpracována projektová dokumentace pro územní řízení/rozhodnutí.
květen 2018 Dokončují se práce na dokumentaci pro územní a stavební řízení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
červen 2018 Na základě žádosti realizátora, MČ Brno-Tuřany došlo k navýšení finančních prostředků na realizaci o 195 000 Kč.
červenec 2018 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a nyní se jedná o podpisu smlouvy o dílo.
srpen 2018 Staveniště bylo předáno zhotoviteli.
září 2018 Probíhají terénní úpravy.
říjen 2018 Montují se dřevěné rampy.
listopad 2018 Probíhají dokončovací práce.
listopad 2018 Projekt byl slavnostně otevřen.
listopad 2018 Celková cena projektu byla 1 315 898 Kč.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
stavba skate parku 1 1 315 898 1 315 898
Cena celkem: 1 315 898 Kč

Posouzení proveditelnosti