Kluziště Medlánky
realizovaný
Martin Mohapl
3 000 000 Kč (navržený)
2 878 590 Kč (realizační)
Sport
Brno - Medlánky
2019
2014 kladných hlasů
Kancelář participace

Pro Medlánecké i sousedy z Řečkovic umělé kluziště s mantinely a provozem celou zimu jako odpověď na obrovský zájem bruslařů všech věkových kategorií o bruslení a sportování na Medláneckém rybníku, který je však využitelný obvykle jen pár dní v roce.

Obyvatelé Medlánek i sousedních Řečkovic vždy v zimě netrpělivě čekají, až zamrzne Medlánecký rybník. Ten je pak cílem bruslařů všech věkových kategorií, rodin s dětmi, seniorů i sportovců s hokejkami. obrovský zájem je však limitován počasím a poslední zimy bývá rybník k zimním radovánkám využitelný jen pár dní v roce. Proto přicházíme s nápadem na vybudování regulérního kluziště s umělým povrchem a mantinely. Věříme, že si kluziště najde spoustu příznivců a v dopoledních hodinách jej budou pro výuku tělesné výchovy hojně využívat i školní děti. Hřiště by bylo umístěné cca od listopadu do března na asfaltové ploše hokejbalového hřiště na ulici Matalova. Náklady na údržbu a provoz kluziště nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila hradit ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kluziště bude určeno široké veřejnosti. Dopoledne se počítá s využitím pro školní mládež, odpoledne pro rekreační a sportovní využití veřejností. V případě zájmu, bude vyčleněn rovněž speciální čas pro seniory.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
březen 2020 Specifikují se požadavky na syntetickou ledovou plochu.
duben 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kluziště.
květen 2020 Byla podána námitka proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky.
červen 2020 Námitce bylo vyhověno a výběrové řízení bylo zrušeno.
červenec 2020 Upravují se technické požadavky na kluziště.
říjen 2020 Proběhne vyhodnocení opakovaného výběrového řízení.
říjen 2020 Proběhlo vyhodnocení nabídek, které bude předloženo Radě města Brna.
prosinec 2020 Byla podepsána smlouva se zhotovitelem.
leden 2021 Bude předáno staveniště zhotoviteli.
únor 2021 Staveniště bylo předáno zhotoviteli.
únor 2021 Montáž probíhá rychlým tempem. Předpokládané dokončení montáže plochy do konce února.
březen 2021 Kluziště hotovo, MČ doplní lavičky na přezouvání a povrch před kluzištěm, aby bylo možné chodit v bruslích na plochu. Jakmile to situace dovolí, bude kluziště otevřeno.
duben 2021 Kluziště bylo 15. 4. 2021 slavnostně otevřeno a předáno MČ Brno-Medlánky.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Kluziště s umělým povrchem a mantinely 1 2 878 590 2 878 590
Cena celkem: 2 878 590 Kč

Posouzení proveditelnosti