Cyklostezka Svitava-podjezd Křenová (PD)
realizován mimo PaRo
Ondřej Machát
330 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2019

Cílem je vytvoření studie proveditelnosti na vybudování podjezdu pro cyklisty a pěší pod ulicí Křenová v místech křížení s cyklostezkou podél řeky Svitavy.

V místě, kde se kříží cyklostezka podél řeky Svitavy a frekventovaná ulice Křenová chybí možnost, jak bezpečně tuto silnici překonat. Cílem tohoto projektu je vytvoření studie proveditelnosti na podjezd pro cyklisty, pěší, inline bruslaře a další.

Cílem tohoto projektu není vybudování podjezdu, ale pouze studie proveditelnosti, protože celkové náklady na podjezd jsou přes 3 miliony Kč. Ulice Křenová se má v blízké budoucnosti rekonstruovat až po most přes Svitavu. Nabízí se tedy vybudování podjezdu v rámci této rekonstrukce.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoření studie proveditelnosti je první krok k tomu, aby město mohlo začít o stavbě podjezdu uvažovat. Veřejný prospěch podjezdu je pak v tom, že lidé budou bezpečně překonávat křížení cyklostezky podél Svitavy a ulice Křenové. Studie proveditelnosti se ideálně využije při stavbě podjezdu v rámci rekonstrukce ulice Křenová.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti