Pumptrack a parkour v Medlánkách
realizovaný
Petr Tříska
3 000 000 Kč (navržený)
3 600 000 Kč (realizační)
Sport
Brno - Medlánky
2019
1754 kladných hlasů
Kancelář participace

Nedostatek hřišť pro větší děti a mládež je obecný problém.. Hřiště pro dnes tolik populární pumptrack a parkour je řešením jak trávit volný čas aktivně sportem na čerstvém vzduchu bez placení horentních částek za vstup, trenéra a vybavení.

Pumptracková dráha je okruh tvořený muldami a klopenými zatáčkami, na kterém kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Dráha může mít různé podoby od zvlnění stávajícího terénu po modulární dráhu sestavenou z jednotlivých dílců s umělým povrchem. Parkour je pohybová disciplína, která spočívá v překonávání překážek různých obtížností. Parkourové hřiště může mít různou podobu. Důležitá je vhodná dopadová plocha, protože pády k překonávání překážek patří. Obě hřiště by byla umístěna jako součást veřejně přístupného sportovního areálu FC Medlánky místo stávajícího hřiště na volejbal při ulici Jabloňové. Případné náklady s údržbou hřišť a úpravou jejich okolí nejen po dobu udržitelnosti projektu přislíbila financovat ze svého rozpočtu MČ Brno-Medlánky.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště má sloužit široké veřejnosti, zejména starším dětem a mládeži pro sportovní venkovní aktivity.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá výběrové řízení na geodeta, který provede přesné zaměření pozemku, objektů na pozemku včetně polohopisu a výškopisu. Zaměření poslouží k následnému zpracování projektové dokumentace.
březen 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán geodet k přesnému zaměření pozemku.
duben 2020 Geodet dodal přesné zaměření pozemku, které bude přílohou zadávací dokumentace.
květen 2020 Připravují se podklady k výběrovému řízení.
červenec 2020 S městskou částí se konzultují přesné požadavky na projekt.
říjen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
únor 2021 Byla odevzdána hotová projektová dokumentace.
březen 2021 Bylo zažádáno o vydání povolení stavby.
květen 2021 Probíhá stavební řízení.
říjen 2021 Bylo získáno stavební povolení.
říjen 2021 Připravují se podklady k vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu.
listopad 2021 Je vypsáno výběrového řízení na zhotovitele.
prosinec 2021 Nebyla podána žádná nabídka, výběrové řízení bude vypsáno znovu.
leden 2022 Je vypsáno výběrového řízení na zhotovitele.
únor 2022 Účastníci výběrového řízení byli vyzváni k doplnění podkladů.
březen 2022 Výběr zhotovitele je předložen Radě města Brna ke schválení.
duben 2022 Smlouva se zhotovitelem je předkládána k podpisu.
květen 2022 Realizátor předal zhotoviteli staveniště.
červen 2022 Probíhají přípravné práce na úpravách terénu.
červenec 2022 Probíhá realizace stavební části projektu
srpen 2022 Pokračuje realizace stavební části projektu.
září 2022 Probíhá úprava asfaltové dráhy a jejího okolí.
říjen 2022 Projekt je před dokončením.
listopad 2022 Práce na realizaci projektu finišují.
prosinec 2022 Proběhla kolaudace projektu.
leden 2023 Probíhají dokončující práce. Plánované otevření proběhne v jarních měsících 2023.
květen 2023 Projekt byl slavnostně otevřen 9. 5. 2023 s ukázkovou jízdou na pumptracku a ukázkou cvičení na parkouru.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště pro pumptrack a parkour 1 3 324 300 3 324 300
Projektová dokumentace 1 272 700 272 700
3 1 000 3 000
Cena celkem: 3 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti