Stromy pro život
realizovaný
Jan Matuszek
2 895 000 Kč (navržený)
3 474 000 Kč (realizační)
Zeleň
BRNO
2019
4369 kladných hlasů
Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Vysadíme 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody a života každého z nás.

Nedá se ve městě, zejména v létě, dýchat, práší se, trpíte vedrem? Vzrostlý listnatý strom v průměru ochladí prostředí až o 3° C, zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně. Produkuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje k životu 10 lidí na dobu 24 hodin. Je schopen pohltit jednu tunu (!) prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku (údaje převzaté, není možné citovat zdroj). Existuje mnoho iniciativ, které se snaží napravit bezútěšný stav v lesích po kůrovcové kalamitě. Celosvětově se prosazuje názor, že stromy jsou naší největší zbraní proti změnám klimatu, například podle nedávné vědecké studie, s mnohem větší účinností nežli omezení např. spotřeby a produkce masa či využití větrných elektráren. V Indii se podařilo za jeden den vysadit miliǒn stromů (zaznamenáno v Guinessově knize rekordů)! Nespoléhejme se ovšem na ostatní a začněme u sebe - výsadbou 500 nových listnatých stromů. Betonu už máme dost!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení životního prostředí pro každého obyvatele města.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Jsou oslovovány městské části, které žádáme o vyjádření, zda mají zájem vysadit na svém území stromy.
březen 2020 Zpracovávají se požadavky městských částí, kde specifikovaly nejen velikost a druh stromů, ale také jejich umístění.
květen 2020 Volené orgány města Brna rozhodly na základě doporučení Kanceláře participace o změně realizátora. Realizace projektu byla svěřena Veřejné zeleni města Brna, p.o.
červen 2020 Probíhá komunikace mezi VZMB a KPAR.
červenec 2020 VZMB komunikuje s městskými částmi a připravují výsadbu stromů na podzim.
říjen 2020 V listopadu bude zahájena výsadba stromů.
listopad 2020 Výsadba začala v MČ Jehnice, kde bylo zasazeno šest okrasných třešní.
prosinec 2020 Výsadba pokračuje v MČ Brno-jih.
leden 2021 Za rok 2020 bylo vysázeno 50 stromků. Sázení dále pokračuje podle podmínek počasí.
březen 2021 Další stromy v MČ Brno - jih zasazeny. VZMB po zimní pauze pokračuje v realizaci projektu
duben 2021 Pokračuje se v sázení, na Lesné přibylo 28 stromů.
červen 2021 V Mokré Hoře bylo vysázeno dalších 19 stromků. Sázelo se také v Brně-střed.
červen 2021 Momentálně sázení pozastaveno z důvodu malého množství srážek. Je vsázena téměř polovina stromů
červenec 2021 Sázení je do září pozastaveno. Jakmile to počasí dovolí, bude Veřejná zeleň města Brna pokračovat. Podle poslední zprávy je vysazeno již 300 stromů
září 2021 Sázení stromů opět začalo.
říjen 2021 Díky tomuto projektu již bylo v rámci města vysázeno 400 stromů. Předpokládá se, že posledních 100 stromů bude vysázeno do konce listopadu.
listopad 2021 Do konce měsíce listopadu bude vysázeno všech 500 stromů. Z důvodu vysokého zájmu ze strany městských částí bude do volených orgánů města Brna předložen materiál o navýšení projektu, tak aby bylo možné vysázet dalších 100 stromů.
prosinec 2021 V rámci projektu byly vysázeny všechny stromy. Na začátku příštího roku proběhne schůzka s Veřejnou zelení města Brna, za účelem vytipování dalších vhodných lokalit pro výsadbu.
únor 2022 Proběhla schůzka s Veřejnou zelení města Brna, která potvrdila velký zájem ze strany městských částí o další výsadbu. Z toho důvodu bude v březnu předložen materiál do volených orgánů města Brna za účelem navýšení rozpočtu projektu o 20 %.
březen 2022 Orgány města Brna schválili navýšení rozpočtu projektu o 20 % z původně navržené částky.
duben 2022 Probíhá dosázení stromů ve vhodných lokalitách.
duben 2022 Dne 26. 4. 2022 byl projekt slavnostně ukončen.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 474 000 3 474 000
Cena celkem: 3 474 000 Kč

Posouzení proveditelnosti