NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě
realizovaný
Andrea Nováková
2 150 000 Kč (navržený)
2 365 000 Kč (realizační)
Zdraví
BRNO
2020
3171 kladných hlasů
Kancelář participace

Dejme šanci ženám, onkologickým pacientkám na aktivní život v průběhu léčby a společně podpořme programy pro tyto ženy, které se léčí v Brně.

Pro ženy během onkologické léčby a rovněž po ní, je nezbytně nutné zůstat stále aktivní.
Život se člověku obrátí naruby. Mnohé pacientky jsou matky, často samoživitelky, které potřebují podporu v mnoha oblastech. Často se bojí tuto pomoc přijmout nebo si o ni vůbec říci.

Čísla jsou neúprosná.
V roce 2019 bylo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně 2 500 pacientkám diagnostikováno onkologické onemocnění, z toho 1 047 s karcinomem prsu. V průběhu minulého roku v rámci ústavu bylo hospitalizováno téměř 10 000 pacientů, z nichž významný podíl mají právě ženy.

Současný novátorský model onkologické léčby spočívá nejen v poskytování léčebné péče, ale také ve způsobu zlepšování potřeb onkologického pacienta, zejména při jeho dlouhodobé hospitalizaci.

Projekty, kterými můžeme pomoci léčeným pacientkám, spočívají zejména v zajištění
volnočasových aktivit. Jedná se například o kurzy malování, keramiky, ale také odborná poradenství související s péčí o pokožku po ozařování a následnou péčí o vlasy po chemoterapiích.

Důležitou součástí jsou i pohybové aktivity a s tím související výživové poradenství. Tyto jsou podpořeny i řadou klinických studií, neboť aerobní pohyb je u pacientek zcela zásadní a zlepšuje jejich prognózu.

Také aktivity v oblasti psychologické a právní podpory pro vypořádání se s novou rodinnou situací jsou vážným momentem v životě léčených pacientek. Součástí projektu je partnerská poradna, poradenství ve vyřizování pracovní agendy a sociálních dávek.

Pojďme společně přispět k tomu, aby doba trvání léčby a následného návratu do aktivního života byla pro pacientky pozitivní a rozmanitá.

Hlasovací video

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora a pomoc k návratu do aktivního života onkologickým pacientkám po dobu jejich náročné a často dlouhotrvající léčby.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla schůzka s paní navrhovatelkou.
březen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení.
duben 2021 Proběhlo výběrové řízení a došlo k podepsání smlouvy o poskytování služeb s Ligou proti rakovině Brno, z. s.
květen 2021 Začala realizace projektu, a to zejména workshopy v oblasti zdravé výživy, psychologie a zvládání nemoci. Začínají se tvořit edukační videa a připravuje se cvičení pro pacientky.
červen 2021 Byla spuštěna onkokosmetická poradna v areálu Masarykova onkologického ústavu.
srpen 2021 Od září budou v rámci projektu poskytovány pohybové aktivity, konkrétně onkojóga a terapie tancem.
září 2021 Během září bude spuštěna psychoterapeutická skupina pro pacientky v léčbě.
říjen 2021 Aktuálně probíhá pro pacientky MOU psychoterapeutická poradna, onkokosmetická poradna, výtvarná dílna a rehabilitační cvičení. Současně probíhá natáčení edukačních videí.
říjen 2021 Dne 12. října se konala osvětová kampaň Brno narůžovo a projekt Nebýt na to sama byl letos součástí této kampaně na podporu prevence proti rakovině.
listopad 2021 Příprava vánočního workshopu v podobě kurzu pečení a otevření možnosti hlídání dětí v bezprostřední blízkosti areálu Masarykova onkologického ústavu v době, kdy ženy podstupují ambulantně léčbu.
leden 2022 Od 2. 2. 2022 bude spuštěno hlídání dětí pro onkologické pacientky.
únor 2022 Bylo spuštěno hlídání dětí pro onkologické pacientky.
březen 2022 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení finančních prostředků na realizaci tohoto projektu o 10% z celkové ceny.
duben 2022 Pokračuje se v realizaci projektu podpůrnými programy pro pacientky, a to kurzy jógy, zdravého vaření, prevence rakoviny a onko-kosmetické poradny.
květen 2022 Workshopy o vaření doplnily také výtvarné workshopy, které se budou konat pravidelně každých 14 dní. Současně byla spuštěna psychoterapeutická skupina.
červen 2022 V neděli 5. 6. proběhla v prostorách Masarykova onkologického ústavu módní přehlídka, kde se role manekýnek zhostily samy onkologické pacientky. Velmi povedená akce na podporu onkologických pacientek se konala v rámci Jarmarku Masarykova onkologického ústavu.
červenec 2022 V rámci aktivity Terapie tancem probíhají v tanečním studiu lekce bungee jump.
srpen 2022 V úterý 6. 9. mezi 9 a 17 hodinou na náměstí Svobody a ve středu 7. 9. ve stejném čase na Dominikánském náměstí bude probíhat bezplatné vyšetření kůže a znamének.
září 2022 V centru Brna proběhla 6. a 7. 9. diagnostika nádorů kůže, kde přes 450 osob využilo možnost nechat si odborníky prohlédnout znaménka. Během vyšetření bylo odhaleno několik nebezpečných znamének a návštěvníci byli ihned objednáni k dalšímu vyšetření v nemocnici.
říjen 2022 Ve čtvrtek 20. 10. se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu, a to v OC Olympia. Projekt byl zakončen křestem kalendáře Nebýt na to sama včetně doprovodného programu.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 365 000 2 365 000
Cena celkem: 2 365 000 Kč

Posouzení proveditelnosti