SOS pro jezírka obory Holedné!
v realizaci
Svitlana Polak
1 833 500 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - Jundrov
2020
1319 líbí se mi
4337 kladných hlasů
Kancelář participace

Chci navrhnout možnost záchrany alespoň jednoho z pěti kdysi pěkných jezírek a potůčku brněnské obory Holedné, které jsou zdrojem pitné vody pro zvířata a místem odpočinku tisíců návštěvníků z Brna a okolí.

Před deseti lety 5 malých jezírek uprostřed obory Holedné byly živé, krásné. Kvetly tam lilie, voněla máta, plavaly malé rybičky a také se tam chodila napít různá zvířata. Teď je to úplně jinak. Jezírka jsou natolik zašpiněná, že ani lidé, ani zvířata ke hrozně zapáchající vodě už nechodí blízko a ryby jíž zde neplavou.
Jedno z pěti jezírek vyschlo, tři se nachází na území patřícím soukromým majitelům. Proto se snažím navrhnout záchranu alespoň jednoho, kdysi okouzlujícího kulatého jezírka a potůčku – zdrojů pitné vody pro zvířata. Potůček o délce asi 600 m, vytékající z největšího jezírka v oboře, je zanesen listím a větvemi a má hodně zátarasů, které jsou z padlých stromů. Myslím si, že je potřeba také vyčištění povrchu asfaltové cesty kolem potůčku od listí, spadlého v minulých letech.
Kvůli kůrovcově kalamitě obora Holedná ztratila většinu borovic a smrků. Pro žijící v oboře zvířata je to šok. Očištěním a záchranou potůčku a jezírka můžeme alespoň něčím pomoci zde žijícím živočichům a taky sobě samým zpříjemnit vycházky v lesních prostorech..

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Záchranou dvou důležitých úseků obory Holedné zajistíme zdroj pitné vody pro zvířata zde žijící a pěkné místo odpočinku pro návštěvníky.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
únor 2021 Proběhla schůzka s paní navrhovatelkou, kde došlo k upřesnění projektu.
březen 2021 Proběhlo jednání s Odborem životního prostředí MMB.
srpen 2021 Bude vypsáno výběrové řízení na přírodovědný průzkum a zpracováno biologické zhodnocení lokality. Dále bude proveden hydrogeologický průzkum, který zjistí stav podzemních a povrchových vod a případnou vydatnost pramene. Budou zjištěny i stavy dešťových vod a odpary.
říjen 2021 Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel přírodovědeckého a hydrogeologického průzkumu.
listopad 2021 Byl proveden úklid asfaltové cesty a potoka.
prosinec 2021 Probíhá jednání se společností Lesy města Brna, a.s. za účelem zajištění vyčištění jezírka.
leden 2022 Proběhlo místní šetření se zhotovitelem hydrogeologické studie.
únor 2022 Do konce měsíce budou známy výsledky hydrogeologické studie.
březen 2022 Byli jsem seznámeni s výsledky hydrogeologické studie.
duben 2022 Proběhlo jednání se společností Lesy města Brna, a.s. nad výsledky studie za účelem zjištění možností realizace navržených opatření.
květen 2022 Probíhá příprava podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele vyčištění jezírka.
červen 2022 Probíhá konzultace se zhotovitelem hydrogeologické studie na úpravě podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele vyčištění jezírka.
červenec 2022 Probíhá kompletace podkladů pro zadávací řízení na zhotovitele vyčištění jezírka.
srpen 2022 Připravuje se zadávací řízení na zhotovitele vyčištění jezírka.
září 2022 Připravuje se odběr vzorků ze dna jezírka.
říjen 2022 Byl objednán odběr a vyhodnocení vzorků sedimentů z jezírek.
listopad 2022 Proběhne odběr vzorků sedimentů z jezírek.
prosinec 2022 Probíhá laboratorní vyhodnocování vzorků.
leden 2023 Bylo doporučeno sedimenty z jezírek odstranit.
únor 2023 Proběhne schůzka s Lesy města Brna, a.s. nad výsledky studie.
březen 2023 Proběhla schůzka s Lesy města Brna, a.s., kde se diskutovaly možné řešení lokality.
duben 2023 Proběhne doplňující odběr vzorků sedimentů z jezírek.
květen 2023 Probíhá laboratorní vyhodnocování vzorků doplňujícího odběru.
červen 2023 Probíhá jednání se zástupcem státní správy lesů, myslivosti a rybářství k připomínkám navrhovatelky.
červenec 2023 Zpracovávají se připomínky z jednání.
srpen 2023 Připravuje se zadávací dokumentace k výběrovému řízení.
září 2023 Probíhá výběrové řízení.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti