Sportovně - relaxační lesní zóna
v realizaci
Martin Rozmarin
2 959 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Bosonohy
2020
354 líbí se mi
3110 kladných hlasů
Kancelář participace

Navrhovaný projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy. Podél lesní cesty kolem toku říčky Leskavy by vznikl prostor pro relaxaci a volnočasové aktivity rodin s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb.

V MČ Brno -. Bosonohy se nachází v lese nevyužité fotbalové hřiště. Chtěl bych přírodní hřiště a přístupovou cestu upravit nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé a seniory. Hřiště se nachází v okrajové části Bosonoh, Kudy vede lesní cesta a nedaleko pramení potok Leskava, která danou lokalitou i protéká. Po navržených úpravách by vznikl sportovní areál pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Úpravy by spočívaly ve vyspravení lesní cesty, která by byla doplněna lavičkami a kolem cesty by též byly vybudovány workoutové prvky. U samotného lesního hřiště by byly instalovány herní prvky pro děti, interaktivní tabule o ochraně přírody a petangové hřiště,. Na části hřiště by byla vybudována zvlněná dráha tzv. Pumptrack. Samotné hřiště i celá lokalita je již dnes hojně navštěvována nejen občany Bosonoh. Úprava lesní cesty a hřiště by tuto lokalitu ještě více zatraktivnila.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy pro účely relaxace a sportovního vyžití pro celou rodinu včetně seniorů nejen z Bosonoh. Úpravou lesní cesty a prostoru lesního hřiště vznikne přírodní prostor pro sport, relaxaci a setkávání občanů.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla schůzka s panem navrhovatelem za účelem specifikace projektu.
březen 2021 Zpracovávají se podklady pro vypsání výběrového řízení.
červen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení.
srpen 2021 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektu.
říjen 2021 Probíhá zpracování projektové dokumentace ze strany zhotovitele.
listopad 2021 Zhotovitel dopracovává konečnou verzi projektové dokumentace.
prosinec 2021 Zhotovitel jedná se Stavebním úřadem Městské práce Brno - Bosonohy o doplnění stanovisek dotčených orgánů.
leden 2022 Probíhá schvalování projektové dokumentace na Stavebním úřadu Městské části Brno - Bosonohy.
únor 2022 Projektovou dokumentaci vyhodnocuje Stavební úřad Městské části Brno - Bosonohy.
březen 2022 Proběhlo místní šetření za účasti zhotovitele projektové dokumentace a zástupců Lesů města Brna a.s. a Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.
duben 2022 Probíhá jednání se zástupci Lesů města Brna a.s. za účelem změny polohy části relaxační zóny.
květen 2022 Proběhlo místní šetření za účasti navrhovatele a starosty městské části Brno - Bosonohy za účelem nalezení nové polohy pro část relaxační zóny.
červen 2022 Na základě místního šetření navrhovatele a starosty městské části Brno – Bosonohy byla nalezena nová poloha pro část relaxační zóny.
červenec 2022 Projektant zapracovává změny v projektové dokumentaci na základě změny polohy části relaxační zóny.
srpen 2022 Probíhají projekční práce.
září 2022 Pokračuje průběh projekčních prací.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti