Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým
v realizaci
Petr Švancara
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Královo Pole
2020
3408 kladných hlasů
STAREZ-sport a.s.

Pojďme společně podpořit myšlenku vybudování nového tréninkového centra mládeže v areálu bývalého stadionu za Lužánkami. Hlasujme pro projekt přihlášený brněnským patriotem Petrem Švancarou a dejme na legendárním místě šanci mladým.

Přesně před 5 lety se na stadionu za Lužánkami loučil s fotbalovou kariérou brněnský patriot Petr Švancara. Společně s bývalými hráči a fanoušky se touto neotřelou akcí pokusil oživit snahy o výstavbu nového stadionu. To se bohužel nepovedlo, návrat profesionálních fotbalistů za Lužánky zhatily nevyřešitelné majetkové vztahy, Určitě tím však nevyprchala touha o smysluplném využití lokality, jež má pro brněnské sportovce tak specifické a magické genius loci. A letos se konečně může touha proměnit v reálný skutek. V areálu sportovního svatostánku, ve kterém byly k vidění velkolepé sportovní bitvy, by totiž mohlo vzniknout jedno z největších tréninkových center mládeže v brněnském regionu.

Autorem myšlenky na oživení prostoru stadionu za Lužánkami je symbolicky opět Petra Švancara, který se společně s bývalými hráči a družstvem fanoušků Věříme Zbrojovce nikdy nevzdal naděje na využití legendárního místa ve prospěch brněnského sportu. Čtyři nově vybudovaná hřiště se zázemím v centru města by nevyužívali jen mladí fotbalisté z nejrůznějších brněnských klubů, ale stejně jako dosud by zde našli tréninkový azyl i hráči florbalu, amerického fotbalu, lakrosu, frisbee a dalších sportů. Kromě sportovních akcí by areál mohl posloužit také festivalům, koncertům či divadelním představením. Pokud Brňané projekt nového tréninkového centra letos posvětí svými hlasy, realizaci už nebude stát nic v cestě a nové generace sportovních talentů se za Lužánkami budou moci prohánět už příští rok.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Nové tréninkové centrum mládeže za Lužánkami nebudou moci využívat jen mladí fotbalisté, ale také hráči florbalu, amerického fotbalu, lakrosu, frisbee a dalších sportů. Dejme na legendárním místě Š(v)ANCI mladým.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
únor 2021 Proběhla schůzka s navrhovatelem.
květen 2021 Proběhla schůzka s navrhovatelem a zástupci Odboru sportu, kde jsme se shodli na delegování realizace na věcně příslušný odbor MMB.
červen 2021 Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu realizátora, a to na Odbor sportu MMB.
červenec 2021 Zastupitelstvo města Brna schválilo změnu realizátora, a to z Odboru participace na Odbor sportu MMB.
září 2021 Na základě hydrogeologického průzkumu byla zjištěna přítomnost vody, a to těsně pod povrchem hřiště.
září 2021 Na základě hydrogeologického průzkumu bylo rozhodnuto o vybudování studny, která bude využívána k závlaze sportoviště.
listopad 2021 Probíhá dokončení studie proveditelnosti.
prosinec 2021 Probíhá připomínkování studie proveditelnosti ze strany navrhovatele.
leden 2022 Porada vedení Statutárního města Brna souhlasila s pokračováním projekčních prací a uložila Odboru sportu Magistrátu města Brna ve spolupráci se společností STAREZ – SPORT a.s. zpracovat projektovou dokumentaci na jednotlivé etapy projektu.
březen 2022 Probíhá zpracování jednotlivých fází projektu.
duben 2022 Probíhá konzultace projektu ze stran úřadů.
květen 2022 Bude zahájeno vodoprávní řízení za účelem stavby studny.
červen 2022 Aktuálně probíhá vodoprávní řízení na povolení dvou vrtů na zajištění vody tak, aby bylo zabezpečeno zavlažování v budoucnu položených travnatých ploch v rámci projektu Odboru participace Magistrátu města Brna.
červenec 2022 Čekáme na výsledek vodoprávního řízení na povolení dvou vrtů.
srpen 2022 Aktuálně Odboru sportu Magistrátu města Brna očekává společně s firmou STAREZ - SPORT, a.s. doručení rozhodnutí o povolení k vrtům z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Jakmile bude doručeno, bude zahájeno jednání se stavebním úřadem a příprava projektu na elektro přípojku a zavlažovací nádrže.
září 2022 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna povolil nakládání s podzemními vodami a to konkrétně k odběru podzemních vod z vrtaných studní.
leden 2023 Vzhledem k výsledkům soudu, který potvrdil vlastnictví okolních pozemků Městem, rozhodne vedení města Brna o budoucí podobě celé lokality.
březen 2023 Probíhají jednání s realizátorem projektu ohledně stavu tribun stadionu.
duben 2023 Na základě rozhodnutí realizátora projektu, a to Odboru sportu Magistrátu města Brna dojde ke zpracování komplexního statického posudku stadionu.
září 2023 Čeká se na statický posudek stadionu.
říjen 2023 Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stavby stadionu statický posudek doporučil provedení demolice.
listopad 2023 Na základě posudku statiky stavby hledá Odbor sportu Magistrátu města Brna náhradní lokalitu pro fotbalové tréninky mládeže v rámci města Brna.
prosinec 2023 Na základě posudku statiky stavby hledá Odbor sportu náhradní lokalitu pro fotbalové tréninky mládeže v rámci města Brna.
leden 2024 Na základě posudku statiky stavby hledá Odbor sportu náhradní lokalitu pro fotbalové tréninky mládeže v rámci města Brna.
únor 2024 Na základě posudku statiky stavby hledá Odbor sportu náhradní lokalitu pro fotbalové tréninky mládeže v rámci města Brna.
březen 2024 Probíhá hledání náhradní lokality pro fotbalové tréninky mládeže.
duben 2024 Probíhá hledání a hodnocení náhradní lokality pro fotbalové tréninky mládeže.
květen 2024 Hledání a hodnocení náhradní lokality pro fotbalové tréninky mládeže.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti