Medlánky v pohybu
v realizaci
Zdeňka Brabcová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2020
448 líbí se mi
3101 kladných hlasů
Kancelář participace

Rekonstrukce volejbalového hřiště, úprava povrchu workoutového hřiště a jeho rozšíření, vybudování lanového centra pro děti a doplnění herních prvků na dobrodružném hřišti Halda. Medlánky budou v pohybu v každém věku.

U Medláneckého rybníka vedle velkého oploceného hřiště se nachází hřiště pro volejbal. Bohužel je ve špatném stavu a nikdo tam volejbal nehraje. V rámci projektu bychom chtěli zbudovat nový kvalitní povrch odpovídající rozměrům pro volejbal, hřiště by mohlo být využito i pro jiné sporty např. tenis, badminton apod. a bylo by doplněno oplocením. Hřiště se nachází na p.č. 414/4.

Kousek dál je hojně využívané workoutové hřiště. V rámci projektu bychom rádi toto hřiště rozšířili o další posilovací prvky vč. vybudování kvalitnějšího povrchu. Hřiště se nachází na p.č. 414/73.

Nezapomínáme ani na děti a chtěli bychom pro ně vybudovat lanové centrum, nízké lanové překážky vypnuté mezi dřevěnými sloupy, v blízkosti velmi oblíbené Haldy a lanovky. Dále bychom rozšířili dobrodružné hřiště Haldu o herní prvky.

Chceme, aby byly Medlánky v pohybu v každém věku.

Náklady po dobu tříleté udržitelnosti přislíbila hradit ze svého rozpočtu městská část Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Všechna hřiště jsou veřejně přístupná a díky nim si může sportovní pohyb užívat každý v každém věku. Medlánky budou stále v pohybu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
únor 2021 Proběhla schůzka s paní navrhovatelkou.
březen 2021 Zpracovávají se podklady pro výběrové řízení.
duben 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
květen 2021 Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu přijetí pouze jedné nabídky.
květen 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
červen 2021 Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu přijetí pouze jedné nabídky.
červenec 2021 Bylo opět vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu.
září 2021 Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu přijetí pouze jedné nabídky.
listopad 2021 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu.
prosinec 2021 Výběr zhotovitele schválila RMB a bude přistoupeno k podpisu smlouvy.
leden 2022 Smlouvy o dílo jsou vyhotoveny a předloženy k podpisu.
únor 2022 Zhotovitel zpracovává koncept projektové dokumentace.
březen 2022 Zhotovitel odevzdal koncept projektové dokumentace.
duben 2022 Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci.
květen 2022 Zhotovitel na žádost realizátora zapracoval do projektové dokumentace nové požadavky.
červen 2022 Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům.
červenec 2022 K předložené projektové dokumentaci se postupně vyjadřují dotčené orgány.
srpen 2022 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
září 2022 Stavební úřad Městské části Brno-Medlánky vydal stavební povolení.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti