Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole
v realizaci
Martina Blahová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2020
183 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
3104 kladných hlasů
Kancelář participace

Rádi bychom v lese na pomezí čtvrtí Královo Pole a Lesná vybudovali dětské hřiště, kde by se v korunách stromů i na zemi mohli vyřádit malí i velcí. Les by se postaral o stín, chládek v parném létě i dostatek přirozených podnětů pro děti.

Na hřišti budou převládat přírodní prvky s využitím přirozenosti terénu. Navrhujeme zde vybudovat třeba domečky na stromě propojené lávkami, ve svahu dlouhou terénní skluzavku, mezi stromy prolézačky z akátových kulatin a lan, balanční stezku nebo i interaktivní naučné prvky, které by dětem hravou formou přiblížily místní faunu a flóru. Malí dobrodruzi budou moct zdokonalovat své pohybové dovednosti, šplhat, lézt, balancovat a objevovat skryté síly při překonávání překážek a ještě se dozví spoustu zajímavostí o přírodě kolem nich. Lesní hřiště by sloužilo hlavně starším dětem nad 6 let, které na běžných hřištích už nemají téměř žádné smysluplné vyžití. Hřiště nebude obsahovat žádné stavby, které by lákaly k pobytu nežádoucí návštěvníky, např. altány, přístřešky, ohniště, piknikové stoly. Realizace tohoto projektu bude vyžadovat pouze nejnutnější terénní úpravy, vyčištění pozemku od náletových dřevin a bezpečnostní ořez stromů. Hřiště by bylo celoročně přístupné, bez obsluhy a dalších vyvolaných nákladů.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rozšíření občanské vybavenosti přilehlých sídlišť Sadová a Lesná o dobrodružné lesní hřiště, motivace pro děti aktivně trávit volný čas v přírodě a pohybu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla úvodní schůzka s paní navrhovatelkou.
květen 2021 Probíhá příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení na geodeta a dendrologa.
červen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení na geodeta a dendrologa.
červenec 2021 Proběhla schůzka na místě realizace projektu s geodetem a dendrologem.
srpen 2021 Probíhá geodetické zaměření a dendrologický průzkum.
září 2021 Byl odevzdán dendrologický průzkum.
říjen 2021 Bylo odevzdáno geodetické zaměření.
říjen 2021 Probíhá příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení.
listopad 2021 Upřesňuje se zadávací dokumentace k projektu.
prosinec 2021 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu.
leden 2022 Výběrové řízení bude ukončeno ke dni 31.1.2022.
únor 2022 Bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2022 Bylo zveřejněno zadávací řízení na zhotovitele.
duben 2022 Na základě zadávací dokumentace probíhá výběr zhotovitele.
květen 2022 Výběr zhotovitele byl předložen Radě města Brna.
červen 2022 Smlouva o dílo byla předložena k podpisu smluvním stranám.
červenec 2022 Zhotovitel chystá koncept díla.
srpen 2022 Probíhají projekční akce.
září 2022 Projektová dokumentace byla odsouhlasena realizátorem projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti