Hledá se Senior-manager! (Doma je doma)
nevítězný
Jana Salvetová
3 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2021
332 líbí se mi
700 kladných hlasů

Až 80% seniorů si přeje dožít doma - tak jim toto přání pomozme uskutečnit! K tomu mnohým z nich chybí jen důvěryhodný rádce-koordinátor, který by fungoval jako prostředník mezi nimi a poskytovateli různorodých služeb, ke kterým se jinak nedostanou.

Zprostředkovatelská služba, kterou by (v rámci Family friendly community) měla nabízet každá městská část, jako projev poděkování a vděčnosti dlouholetým rezidentům, kteří pracovali, žili a zestárli v jejich obvodu, a teď jsou závislí na cizí pomoci.
Komu je služba určena - osamělým seniorům (70 ), kterým celkový stav již neumožňuje plně samostatně vést domácnost nebo rodinný dům, organizovat nebo zařizovat jinak běžné životní záležitosti;
- pro klienty bez pevnějších (nebo žádných) sociálních vazeb na rodinu nebo blízké okolí, ztrácející soběstačnost, se zhoršenou mobilitou, s lehkou poruchou kognitivních funkcí, či jinak handicapované, ale zatím ještě schopné s asistencí druhých osob žít ve svém domově; - již stávajícím žadatelům o pobyt v zařízení soc.péče, kteří ale v řádu měsíců nebo i let nemají (z kapacitních důvodů) zatím šanci na umístění.
Cíl: společnými silami udržet tyto stárnoucí spoluobčany v jejich původním prostředí při zachování a/nebo (a to zejména!) zlepšení jejich stávající životní úrovně. Oddálení nutnosti jejich umístění do zařízení sociální péče, nebo umožnění jim v jejich domovech důstojně dožít. Ty, u nichž to možné není, doprovázet a ulehčit jim přechod do nového prostředí a neztratit s nimi kontakt ani tam;
personální obsazení: Senior-manager (manažeři) - 1 koordinátor pro max. 7 -10klientů;spolupracující skupina dobrovolníků - Senior Asistenti; v rámci městské části - spolupracující praktický lékař, sociální pracovnice, domácí péče, pečovatelská služba, právník;
Náplň práce: návštěva klienta v jeho domově, seznámení se s prostředím a specifickými potřebami konkrétního seniora, zmapování již poskytovaných služeb, zhodnocení aktuální situace, v dalším kroku: nabídka pomoci s koordinací chodu domácnosti - zajištění pečovatelské služby, úklidu domácnosti, dopomoci s osobní hygienou, dovozu jídla, vaření o víkendech, pravidelných nákupů, praní, žehlení, dopravy k lékaři, vyzvedávání léků, zdravotních pomůcek, realizace drobných oprav atd.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Demografický vývoj i v našem městě jednoznačně ukazuje růst populace seniorů. Množství nabízených socialně-zdravotních služeb pro tuto skupinu sice pomalu roste, ale starší člověk se v jejich nabídce sám jen těžko orientuje, zvlášť, pokud není internetově gramotný. Přitom jejich plným využitím by mohl být možná i nadále soběstačný a setrvat s touto asistencí ve svém domácím prostředí. Navíc by nezahlcoval nekonečnou frontu žadatelů o pobytová zařízení, kterých je a bude kritický nedostatek.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti