Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)
v realizaci
Jan Janko
1 800 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Královo Pole
2021
701 líbí se mi
2343 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Cílem projektu je vytvořit projektovou dokumentaci na zpevněnou voděpropustnou cestu spojující Soběšice, Lesnou a Sadovou. Tato cesta je využívaná cyklisty, běžci a rodinami.

Trasa dlouhá cca 2,3 km se napojuje na další turistické cesty a cyklostezky v Soběšicích (Pánská lícha, rozhledna Ostrá Horka...). Začíná na ulici Trtílkova a vede přírodou přes zahrádkářskou oblast. Zpevněním cesty by vznikla trasa, která bude schůdná i za horšího počasí, bezpečná pro cyklisty, rodiče s dětmi a kočárky a zároveň jednou z možnosti, kam se vydat na výlet. Nová cesta by umožnila lepší a bezpečnější příjezd k zahradám. Současná cesta je plná děr a výmolů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: - Díky tomuto projektu se vytvoří projektová dokumentace na novou vyletní stezku

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
duben 2022 Na základě zadávací dokumentace probíhá výběr zhotovitele.
květen 2022 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
červen 2022 Do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka. Zadávací řízení bylo znovu zveřejněno.
červenec 2022 Do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku nebyla opětovně podána žádná nabídka. Ve spolupráci s navrhovatelem probíhá úprava podkladů řízení pro veřejnou zakázku.
srpen 2022 Probíhá úprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
září 2022 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
říjen 2022 Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.
listopad 2022 Pokračuje výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti