Zpevnění stezky u Křenky
v realizaci
Lukáš Janků
2 450 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2021
355 líbí se mi
2319 kladných hlasů
Odbor dopravy MMB

Tento projekt řeší zpevnění povrchu cyklostezky mezi ulicí Křenová a Tkalcovská v úseku od přejezdu železniční vlečky a železničním mostem.

Část již byla před lety vyasfaltována, ale část zůstává na velmi nekvalitním asfaltu/hlíně, kde město jen zvládá pískem se štěrkem zasypávat díry. Navíc se tam přejíždějí železniční koleje, které vedou do nějaké firmy. Povrch stezky poblíž přejezdu kolejí není uzpůsoben přejíždění kolejí na kole. A právě u kolejí končí nový asfalt (ve směru od ulice Křenové).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnost. Mohli by tudy jezdit i cyklisté na silničních kolech - takže i v tomto případě by se zvýšila bezpečnost. Už by se úsek nemusel objíždět po okolních silnicích.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor dopravy (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Je naplánovaná schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru dopravy Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Proběhla schůzka za účelem zařazení projektu do rozpočtu v rámci složky Rekonstrukce komunikací. Probíhá koordinace projektu se zhotovitelem Technické studie Křížení cyklostezky Křenová.
duben 2022 Navrhovatel bude pozván na závěrečný výrobní výbor se společností, která zpracovává vyhledávací studii v této lokalitě.
květen 2022 Po dohodě s Brněnskými komunikacemi a.s. bude během měsíce května 2022 zaslán pokyn pro zpracování projektové dokumentace. Dále byl dne 11.5. 2022 dohodnut rozsah a technické provedení rekonstrukce úseku cyklostezky u Křenky.
červen 2022 Pověření zajištění akce Rekonstrukce cyklotrasy „Na Křence“ bylo předáno Brněnským komunikacím. Předmětem zmíněného pověření je zajištění dokumentace pro zhotovení stavby a její realizace. Předpokládaný termín realizace byl stanoven na rok 2022. V rámci rekonstrukce by měl být zřízen živičný povrch cyklostezky a dále vybavení přejezdů železničních vleček systémem přejezdů, které znemožňují zaklínění kola do kolejí.
červenec 2022 Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
srpen 2022 Stále probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti