Chodník na přehradě (PD)
v realizaci
Miloš Pártl
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2021
854 líbí se mi
3702 kladných hlasů
Odbor dopravy MMB

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace, realizaci chodníku a cyklostezky pro pěší od zastávky MHD Přístavní na hráz přehrady a dále na ulici Hrázní. Chodník by zajistil bezpečnost chodců na velice, hlavně v letních měsících, frekventované komunikaci.

Chodci jdoucí od zastávky MHD Přístavní k hrázi přehrady a dále po ulici Hrázní nemají jinou možnost, než jít po značně frekventované komunikaci. Procesí lidí valící se k hrázi, matky s kočárky, děti na různých "přibližovadlech", pobíhající psi, cyklisté a mnoho i s dětmi na kolech nebo vezoucí děti v přívěsných vozících, se střetává s proudem lidí jdoucích ulicí Hrázní a od hráze směrem k MHD. Situace bývá nepřehledná a často nebezpečná, neboť oba proudy lidí většinou jdou po stejné straně úzké silnice a mezi nimi kličkuje nepřetržitý proud aut odbočujících na parkoviště nebo vyjíždějících z parkoviště nebo jedoucích přes hráz nebo směrem od hráze.
Kdo neviděl, neuvěří.
Také ve večerních hodinách není chůze po této komunikaci bezpečná, neboť veřejné osvětlení je velmi chabé a tak ojedinělí chodci bez reflexních prvků mohou být řidiči aut přehlédnuti.
Vybudování chodníku by zajistilo bezpečnost pěších návštěvníků přehrady, pokud by se podařilo rozšíření komunikace i o cyklistickou stezku, byla by zajištěna bezpečnost cyklistů a o bezpečnost nás všech přece jde.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch spočívá v zajištění bezpečné chůze pro návštěvníky brněnské přehrady.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor dopravy (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Je naplánovaná schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru dopravy Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Projednáváno se zpracovateli dopravní studie „Dopravní obslužnost brněnské přehrady“. Bude řešeno na výboru strategického projektu „Dopravní obslužnost brněnské přehrady“.
duben 2022 Je naplánovaná schůzka s navrhovatelem a diskuze nad postupem realizace projektu.
květen 2022 Jednání s navrhovatelem projektu proběhne 26.5.2022.
červen 2022 Uskutečnila se schůzka s navrhovatelem akce a byla mu představena připravovaná studie území. Další postup je domluvený s navrhovatelem takový, že bude domluvena schůzka se zhotovitelem studie, kde bude celé řešení komplexně představeno. Domlouvá se termín další schůzky.
červenec 2022 Byla dokončena studie na Dopravní obslužnost Brněnské přehrady. Na jejím základě bude připravena zadávací dokumentace na zpracovatele dokumentace pro územní řízení.
srpen 2022 Probíhají konzultace k zadání a dalších kroků s navrhovatelem projektu.
září 2022 Započala příprava výběru zhotovitele pro dokumentaci územního rozhodnutí a stavebního povolení.
říjen 2022 Neustále probíhá příprava výběru zhotovitele pro dokumentaci územního rozhodnutí a stavebního povolení.
listopad 2022 Probíhá příprava výběrového řízení na další stupeň projektové dokumentace.
prosinec 2022 Příprava výběrového řízení pokračuje.
březen 2023 Byl vybrán zhotovitel projektu.
duben 2023 Neustále pokračuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti