Park a dětské hřiště pod hvězdami nad GML
nevítězný
Jiří Kohoutek
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2021
442 líbí se mi
2294 kladných hlasů

Rekultivace zanedbané parcely nad Gymnáziem Matyáše Lercha a její přeměna na park s dětským hřištěm. Součástí projektu je vyčištění pozemku, drobné terénní úpravy, kultivace stávající a výsadba nové zeleně, umístění herních prvků a laviček.

Zanedbaná parcela nad Gymnáziem Matyáše Lercha, v těsném sousedství dvou mateřských škol, představuje ve stávajícím stavu nejen nehezký, ale potenciálně i rizikový prostor (neodstraněné zbytky oplocení, zahradních chatek, odpadky, zanedbaná kulturní i náletová zeleň atd.). Rekultivací dojde k odstranění tohoto nebezpečného místa, vytvoření parkové plochy na východním úbočí Kraví hory a současně k dalšímu zatraktivnění hojně využívané přilehlé cesty, která má být v nejbližším období rekonstruována MČ Brno-střed.
V první fázi realizace projektu budou z pozemku odstraněny zbytky oplocení, zahradních chatek a zanedbaná zeleň a budou provedeny základní terénní úpravy. Ponechány budou pouze ty vzrostlé stromy, popř. keře, které plánovaný dendrologický průzkum vyhodnotí jako perspektivní. Tato zeleň bude v další fázi realizace doplněna o kvalitní výsadbu cca 20 kusů zapěstovaných stromů a dále keřů, které budou rozmístěny v souladu s projektem.
Ve druhé fázi realizace budou zbudovány sjezdové rampy pro kočárky z cesty do prostoru hřiště a případně opěrné zídky, bránící sesouvání svažitého terénu. S ohledem na přírodní charakter lokality by byly vhodné např. na sucho stavěné zídky z lomového kamene. Dále budou za použití vhodných přírodních materiálů urovnány a zpevněny dopadové plochy pod plánovanými herními prvky.
V závěrečné fázi budou zakoupeny a v souladu s projektem rozmístěny herní prvky, lavičky a zeleň. Ta by měla plochu pozemku nenásilně rozčlenit na dvě zóny. Klidovou, kde by umístění laviček mělo umožnit odpočinek starších osob v zeleni s výhledem, a herní s předpokládaným umístěním herních prvků a laviček umožňujících dohled maminek nad hrajícími si dětmi. Jedním z předpokládaných prvků je lanová pyramida, která dětem ze svého vrcholku umožní nádherný výhled na panorama východní části města Brna.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zanedbaný pozemek se změní v park, celodenně využitelný prostor v zeleni, v těsné blízkosti dvou MŠ a gymnázia. Herní prvky poslouží jak školkám z blízkého okolí, tak maminkám s dětmi. Umístěním laviček se vytvoří i prostor pro odpočinek starších osob s možností vícegeneračního trávení volného času. Stávající neudržovaná zeleň bude zčásti zachována, zčásti nahrazena kvalitní výsadbou zapěstovaných stromů a keřů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování projektu, dendrologický průzkum stávajících dřevin 1 150 000 150 000
Zemní práce a zeleň 1 1 950 000 1 950 000
Herní prvky a mobiliář (komplet) 1 900 000 900 000
Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti