Skatepark Brno-Chrlice
nevítězný
Leopold Šrom
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Chrlice
2021
677 kladných hlasů

Dejme mládeži možnost zábavy pohybem, jako prevenci nežádoucích jevů spojených s její výchovou. Zvedněme naše děti od monitorů. Kvalitní zařízení v dostupné vzdálenosti nechť je silným inspirativním prvkem pro smysluplné využití volného času.

Jedná se vybudování betonového skateparku pro pohybové aktivity spojené s jízdou na skateboardech, koloběžkách, či in-line bruslích. Skatepark je celobetonová dráha s překážkami ve volném prostoru. Zpravidla mívá několik výškových úrovní spojených rampami a schody a může být doplněn U rampou, či tzv bowlem (bazén).
Mělo by se jednat o stavbu zařízení sloužící pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Záměr je prioritně určen pro cílovou skupinu 8-18let, jejíž příslušníci velmi často tráví většinu volného času u PC a obtížně hledají cestu k pohybovým aktivitám. Skatepark poskytuje venkovní zábavu v duchu pohybu. Jeho využívání je moderní a oblíbenou aktivitou, která osloví a přirozenou formou přivede k pohybu i mládež dosud nezapojenou v organizovaném sportu. Existence technicky vyspělého zařízení může motivovat také ke vzniku komunitních skupin, které se aktivitě dále systematicky věnují.
Projekt navrhuji protože podobné zařízení v městské části Brno-Chrlice dosud chybí. Věřím, že investice do smysluplného vyžití volného času mládeže se společnosti vyplatí.
Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Motivace a umožnění atraktivních pohybových aktivit sportovně neorganizované mládeže. Prevence kriminality, užívání omamných látek a dalších rizikových a negativních jevů spojených s výchovou mládeže.
Cílová skupina 8-18let.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Skatepark m2 520 5 000 2 600 000
projektová dokumentace 1 400 000 400 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti