Multifunkční hřiště pro Chrlice
nevítězný
Leopold Šrom
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Chrlice
2021
501 líbí se mi
782 kladných hlasů

Dejme dětem atraktivní hřiště a zábavnou formou přiveďme k pohybu i děti, které nejsou nadchnuty pro výkonostní sport.

Projekt spočívá ve zbudování sportovně-herní zóny pro starší děti a mládež. Jedná se o vymzené území bez oplocení osazené především lanovými herními prvky případně v kombinaci s kůly apod. Součástí území by měla být pumptracková dráha s terénními vlnami a klopenými zatáčkami pro BMX a MTB kola. Relaxační funkce území bude podpořena zelení a dále rozmístěním vhodného mobiláře. Projekt navrhuji protože v městské části Brno-Chrlice se dosud nenachází podobné území a především mládež tak nemá mnoho příležitostí věnovat se tomuto druhu aktivit. V podstatě tak děti musí za podobnými aktivitami dojíždět do jiných městských částí, či hledat náhražky pro jízdu v překážkách, či lezení na konstrukce, což často bývá zdraví nebezpečné.
Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínosem je především možnost vyžití mládeže ve sportovním duchu, prevence kriminality a nežádoucích jevů spojených s výchovou mládeže. Atraktivita zvolených prvků by měla být přitažlivou a vybízet k pohybovým aktivitám děti a mládež jinak nezapojenou v organizovaném sportu.
Veřejný grilpoint doplněný vhodnou zelení by měl přinést službu i možnost příležitostné relaxace a odpočinku v blízké přírodě především pro obyvatele bytové zástavby, kterým charakter jejich bydlení tyto aktivity odepírá.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pumptrack 400 4 000 1 600 000
Prvek strom s ptačími hnízdy 1 410 000 410 000
Prvek otáčecí houba 1 125 000 125 000
Kůlová sestava - Lezecký les, nebo pyramida 1 300 000 300 000
houpačka 2 8 500 17 000
mobiliář 10 4 000 40 000
grillpoint 2 34 000 68 000
zemní a montážní práce 1 380 000 380 000
PD pro výběrové řízení 1 60 000 60 000
Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti