Singletrack Akátky
nevítězný
Tomáš Káňa
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Židenice
2021
489 líbí se mi
1152 kladných hlasů

Tento projekt má za cíl vybudování rozsáhlé sítě jednosměrných přírodních stezek pro horská kola tzv singletraily a to v dlouho zanedbávané části lesoparku Akátky pod brněnským sídlištěm Vinohrady.

Co jsou to Singletraily?

Singletraily jsou úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené metodiky, díky které se Singletrail stává uceleným produktem pro rekreaci v přírodě. Singletrail je jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu, na které zažijete opravdovou zábavu.
Technický charakter trasy je podmíněn prostředím, do kterého je trasa zasazena. Od vyhlazených upravených a jen lehce zvlněných tras sjízdných i pro děti či začátečníky až po obtížné trasy obsahující přírodní či umělé překážky, nebo terénní prvky vyžadující pokročilé schopnosti jezdců. Z hlediska bezpečnosti se klade důraz na plynulost projetí trasy. Proto jsou tak využívány různé terénní vlny, protisvahy nebo různé zatáčky, které mají zpomalovací a zklidňující význam.

Jaký bude přínos pro společnost a proč jej navrhuji?

Hlavním smyslem projektu je posílení volnočasových aktivit ve městě a nejbližšího okolí a nalákání společnosti ke zdravému životnímu stylu. Singletraily jsou pro jejich atraktivitu u nás v poslední době hojně rozšiřovány a vyhledávány všemi skupinami lidí. Často však nejsou v blízkém dosahu měst. Vybudování Singletrailů ve zmíněné lokalitě nabízí také řadu nových možností akcí pro veřejnost (exhibice, kurzy, soutěže...), ale také díky vyšší návštěvnosti parku podpoření okolních gastronomických podniků, nebo nabízí nové podnikatelské příležitosti v blízkém okolí ( cykloservis, půjčovna kol,…).

Nemalý význam má také zkulturnění části lesoparku Akátky, který je v místech kde tyto stezky navrhuji již desetiletí nevyužitý a zanedbávaný a byla by škoda této části parku nevyužít, protože skrývá nemalý potenciál. Tato část parku je zanesena náletovými dřevinami, a některá místa jsou využita i jako černá skládka.

Vzhledem k výše zmíněnému a také k tomu, že přírody v blízkosti města není mnoho, vnímám tento projekt jako příležitost něco změnit k lepšímu a budu rád, když to budete vnímat stejně a společně projekt podpoříme.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hlavním smyslem je posílení volnočasových aktivit ve městě a nejbližšího okolí a nalákání společnosti ke zdravému životnímu stylu. Předpokládaní uživatelé projektu jsou široká veřejnost všech kategorií a věkových skupin. Vybudování Singletrailů ve zmíněné lokalitě nabídne také řadu nových možností akcí pro veřejnost (exhibice, kurzy, soutěže...), ale také podpoří blízké gastro podniky a nabídne nové podnikatelské příležitosti (cykloservis, půjčovna kol).
Zatraktivnění lokality pro bydlení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Kácení, odvoz na skládku, čištění 1 350 000 350 000
Kopání, čištění 3mb, hutnění, 1 1 000 000 1 000 000
Dřevěné lávky a prvky 1 140 000 140 000
Povrch – drcené kamenivo 1 450 000 450 000
Informační systém (včetně mapových stojanů) 1 100 000 100 000
Odvodnění 1 80 000 80 000
Projektová dokumentace realizace stavby a výběr dodavatele 1 240 000 240 000
Studie vlivu na životní prostředí 1 40 000 40 000
Stavební dozor investora 1 160 000 160 000
Marketing projektu 1 32 000 32 000
údržba 3 136 000 408 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti