Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)
v realizaci
Martin Borůvka
700 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2021
2913 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Architektonická soutěž a projektová dokumentace na potažení vchodů do podchodu na hlavním nádraží zeleným kobercem

Architektonická soutěž a projektová dokumentace na potažení vstupů a betonových vyvýšení u vstupů do podchodu na hlavním nádraží v Brně zeleným kobercem s trávou a rostlinami, aby se zlepšil vzhled hlavního nádraží a nahradila část zeleně, která tam chybí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Prospěch projektu spočívá ve zlepšení životního prostředí všech obyvatel města Brna

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Chystáme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2022 Probíhají jednání s Kanceláří architekta města Brna o zařazení projektu do druhé etapy rekonstrukce podchodu pod Hlavním nádražím.
duben 2022 Kancelář architekta města Brna řeší zařazení projektu do druhé etapy rekonstrukce podchodu pod Hlavním nádražím.
květen 2022 Proběhne schůzka mezi Kanceláří architekta města Brna a Odborem participace Magistrátu města Brna za účelem rozhodnutí o dalším průběhu realizace projektu.
červen 2022 Schůzka s Kanceláří architekta města Brna vnesla do celé problematiky nové skutečnosti, které je potřeba dále projednávat.
červenec 2022 Probíhají jednání za účelem nalezení realizátora, který by komplexně vyřešil celou problematiku rekonstrukce podchodů.
srpen 2022 Probíhají jednání se společností Brněnské komunikace a.s. za účelem nalezení realizátora akce.
září 2022 Společnost Brněnské komunikace a.s. projednává možnosti zpracování návrhu na zadání komplexního řešení prostoru podchodu u Hlavního nádraží.
říjen 2022 Společnost Brněnské komunikace a.s. pokračuje v projednávání možnosti zpracování návrhu na zadání komplexního řešení prostoru podchodu u Hlavního nádraží.
listopad 2022 Probíhají jednání se společností Brněnské komunikace a.s.
únor 2023 Realizátor navrhl realizaci projektu v rámci celkové rekonstrukce přednádražního prostoru.
květen 2023 Stále probíhají jednání s Brněnskými komunikacemi a.s. za účelem zajištění dalšího vývoje projektu.
září 2023 Připravuje se ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna p.o. zadávací dokumentace k výběrovému řízení.
říjen 2023 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
listopad 2023 Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace a byly zahájeny projektové práce.
prosinec 2023 Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace a byly zahájeny projektové práce.
leden 2024 Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace a byly zahájeny projektové práce.
únor 2024 Byly zahájeny projektové práce. Proběhlo zaměření objektů.
březen 2024 Pokračují projektové práce, byla dodána varianta ke konzultaci.
duben 2024 Odevzdání hotové projektové dokumentace. Probíhá komunikace s Odborem dopravy k předání projektové dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti