Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu
v realizaci
Vilém Jurek
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Nový Lískovec
2021
819 líbí se mi
3180 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Kamenný vrch je rezervace s největším výskytem koniklece velkokvětého v ČR. Tento unikát je každoročně vystaven velkému tlaku lidí, kteří vážně ohrožují koniklece. Řešením vysoké návštěvnosti je vybudování dřevěného chodníčku.

V přírodní rezervaci Kamenný vrch dochází každým rokem k nežádoucímu rozšiřování cestiček. Nejfrekventovanější trasa je v žalostném stavu. Čím dál vyšší návštěvnost způsobila, že se během deseti let cesta rozšířila téměř o dva metry. Je to alarmující a ukazuje to, že je potřeba co nejdříve jednat.
V patě svahu tzv. spodní trasy probíhá eroze. Veškerá půda pro rostliny z okrajů cesty pomalu mizí a zůstává jen podloží plné ostrých a nebezpečných kamenů. Bohužel stezka už dnes kriticky zasahuje do stepních ploch s konikleci. Pokud to půjde takto dále, do několika let zmizí světový unikát.
Pro samotné návštěvníky je velký problém neschůdnost cest po zimě a deštích, kdy se trasa mění v jedno velké bláto plné kaluží. Aby mohli lidé projít bez nutnosti zašpinit se, vyšlapávají si raději nové cestičky. Bohužel je to nežádoucí jev a koniklecům to bere jejich životní prostor.
Elegantním řešením je vybudování dřevěného chodníku, který zprůchodní tu nejvíce frekventovanou část. Délka chodníku bude přibližně 240 m, šířka 60–80 cm. Bude umístěn na pilotech mírně nad terénem. Konstrukce bude jednoduchá po vzhledové i technické stránce. Finální návrh by měl řešit architekt s citem pro přírodu. Jako možné řešení se nabízí tzv. povalový chodník. Jedná se o konstrukci z trámů, která je z horní strany pobita fošnami nebo hranoly. Důležitými hledisky bude využití přírodních materiálů, dostatečná nosnost a průchodnost. Chodník bude koncipovaný jako bezbariérový, aby se po něm mohli pohybovat návštěvníci na invalidních vozících. Na obou koncích budou umístěny rampy. Chodník bude opatřený na několika místech zábradlíčky, aby se o ně mohli návštěvníci opřít a kochat se. Z chodníku budou vystupovat mola, která se budou vznášet v prostoru, čímž bude možné obdivovat “chlupáčky” bez potřeby chodit do stepních ploch. Pro fotografy vytvoříme „fotokoutky“. Chodník bude opatřen informačními panely, lavičkami a interaktivními prvky a piktogramy, navigačním systémem v Braillově písmu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Chodník zprůchodní část Kamenného vrchu tak, aby se lidé nemuseli brodit bahnem a mohli projít kolem konikleců bez výčitek svědomí, že některého z chlupatých pokladů pošlapou. Zvýší se komfort návštěvnické infrastruktury a zároveň bude chodník usměrňovat návštěvnost, aby se dále nerozšiřovala současná trasa. Chodník bude řešit i bezbariérovost. Především chodník pomůže ochránit koniklece a další rostliny před intenzivním sešlapem. Bude to kompromisní řešení pro lidi i přírodu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Chystáme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele projektu.
březen 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
duben 2022 Na základě zadávací dokumentace probíhá výběr zhotovitele.
květen 2022 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
červen 2022 Do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka. Zadávací řízení bylo znovu zveřejněno.
červen 2022 Zastupitelstvo města Brna schválilo navýšení rozpočtu projektu z 3,0 mil. Kč na 3,6 mil. Kč.
červenec 2022 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
srpen 2022 Do zadávacího řízení pro veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka. Zadávací řízení bude znovu vyhlášeno.
září 2022 Po úpravě parametru zadání probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
říjen 2022 Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace.
listopad 2022 Proběhla schůzka s vybraným projektantem za účelem upřesnění zadání projektové dokumentace.
prosinec 2022 Byl odevzdán koncept projektové dokumentace.
leden 2023 Probíhá zpracování projektové dokumentace.
únor 2023 Projektová dokumentace vč. vyjádření dotčených orgánů byla podána na příslušný stavební úřad.
březen 2023 K předložené projektové dokumentaci se vyjadřuje stavební úřad.
duben 2023 Probíhá stavební řízení.
květen 2023 Probíhá stavební řízení.
červen 2023 Stavební úřad odsouhlasil stavební záměr, připravuje se výběrové řízení na dodavatele díla.
červenec 2023 Probíhají jednání ohledně vertikální spolupráce s Veřejnou zelení města Brna p.o.
srpen 2023 Přistupuje se k podpisu smlouvy s Veřejnou zelení města Brna p.o.
září 2023 Veřejná zeleň města Brna p.o. plánuje realizaci dle smlouvy.
říjen 2023 Zhotovitel zahájil realizaci díla.
listopad 2023 Probíhá realizace díla dle smlouvy.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti