Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách
v realizaci
Michal Polanský
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2021
2368 kladných hlasů
Odbor participace MMB

Oázy budou místem plným zeleně, vody, života a inspirace. Stromy zajistí stín a pohodu, voda osvěžení pro lidi i stromy a inspiraci najdete v knihobudkách. Oázy ožijí i díky krmítkům pro ptáky a broukovištím, ale hlavně díky aktivním lidem a dětem.

Oázy jsou odjakživa místa spojená s vodou, životem a setkáváním. Lidé v nich vždy nacházeli místa odpočinku ve stínu stromů, ale také získávali inspiraci a předávali si vědění nebo poznávali nové přátele. Oázy v Řečkovicích, Mokré hoře a Medlánkách budou věrné tomuto odkazu. Nabídnou příjemné chvíle s přáteli, ale také třeba příležitosti pro nová seznámení. Díky vodním prvkům se návštěvníci ochladí v horkém dni, nebo budou moci nabrat vodu pro zalití okolních stromů. V knihobudce si vyberou zajímavou knihu, nebo budou pozorovat hravé sýkorky na krmítku. Naším cílem je vybudovat 10 takových inspirativních míst (na Horáckém náměstí, Sibiřské, Medlánecké, Žitné, Novém náměstí, Renčové, Jandáskové, Cupákové, ...). Ve stínu stromů a poblíž dětských hřišť, která by se doplnila o lavičky, stolky a nové inspirativní prvky:
1) Dřevěné knihobudky pro potěchu lidské duše. Lidé si mohou vybrat knihu nebo hru a odnést si ji třeba i domů. Na oplátku pak případně přinesou jinou.
2) Krmítka a pítka pro ptáky, broukoviště. Návštěvníci zde mohou krmit a pozorovat sýkorky a drobné ptáky, hmyz a něco se tak o nich i dozvědět nebo se prostě jen tak radovat z jejich přítomnosti.
3) Vodní prvky pro radost lidí a stromů. Pítka a vkusné nádrže s vodou (nejlépe dešťovou) na zalévání stromů. Zde je naším cílem lidi inspirovat k zalévání okolních stromů. Lidé jim tak mohou poděkovat za stín, kterým je chrání před žhavým sluncem a příjemný chládek v létě .
4) Informační tabule o oáze, stromech a jejich zalévání. Zajištění dostatku vody v přírodě je nezbytné k tomu, aby zůstaly rostliny i stromy zdravé v čím dál teplejších a sušších létech.
A aby byly oázy skutečně zelené, budou na vhodná místa v jejich blízkosti případně dosázeny i další stromy a u stávajících stromů budou vytvořena zalévací místa pro jejich efektivnější zalévání.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je jednak podpořit setkávání lidí v Řečkovicích, Mokré Hoře a Medlánkách, což bude velmi důležité zejména po této velmi těžké a specifické době, ale také inspirovat občany k zalévání stromů v okolí, což je velmi důležité pro jejich zachování při očekávaných horkých a suchých letech.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Chystáme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele projektu pítek.
březen 2022 Proběhne schůzka s navrhovatelem za účelem vytipování možných míst pro osazení pítek.
duben 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
květen 2022 Probíhá výběr projektanta pro zpracování projektové dokumentace pítek.
červen 2022 Probíhá zpracování projektové dokumentace pro finální podobu pítek.
červenec 2022 Probíhá výběr dodavatele sadbových úprav.
srpen 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
září 2022 Probíhá zadávací řízení pro veřejnou zakázku.
říjen 2022 Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace.
listopad 2022 Probíhá zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.
prosinec 2022 Byla zveřejněna výzva pro podání nabídek.
leden 2023 Probíhá výběrové řízení.
únor 2023 Byl vybrán zhotovitel díla.
březen 2023 Probíhá jednání za účelem upřesnění konceptu projektové dokumentace.
duben 2023 Neustále probíhá jednání za účelem upřesnění konceptu projektové dokumentace.
květen 2023 Probíhá jednání zhotovitele s městskými částmi a vytváření technických listů.
červen 2023 Připravuje se první výrobní výbor, na kterém zhotovitel představí projekt.
červenec 2023 Proběhl první výrobní výbor.
srpen 2023 Zhotovitel projektu zapracovává připomínky z výrobního výboru a pokračuje v realizaci dle smlouvy.
září 2023 Zhotovitel projektu diskutuje s dotčenými městskými částmi ohledně upřesnění podoby realizace díla.
říjen 2023 Zhotovitel pokračuje ve zpracování konceptu projektové dokumentace.
listopad 2023 Zhotovitel pokračuje ve zpracování konceptu projektové dokumentace, čekání na vyjádření městské části.
prosinec 2023 Zhotovitel pokračuje ve zpracování konceptu projektové dokumentace, čekání na vyjádření městské části.
leden 2024 Zhotovitel pokračuje ve zpracování konceptu projektové dokumentace.
únor 2024 Zhotovitel pokračuje ve zpracování konceptu projektové dokumentace.
březen 2024 Zhotovitel pokračuje v projektové dokumentaci a zpracování konceptu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti