Nový hrob pro brněnského starostu
nevítězný
Petr Gabriel
590 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2021
81 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
119 kladných hlasů

Navrhuji vybudování nového hrobu na Ústředním hřbitově v Brně, který by byl důstojným místem posledního odpočinku a současně i připomínkou Gustava Winterhollera (1833–1894) který se jako brněnský starosta významně přičinil o rozvoj města Brna.

Gustav Winterholler (14.4.1833–29.7.1894) byl moravský právník, místodržitelský rada a liberální politik německé národnosti, který v letech 1880–1894 vykonával funkci brněnského starosty. V této funkci se zaměřil na rozvoj města, byly zakládány nové čtvrtě, komunikace, vodovody a kanalizace. Soustředil se však i na sociální oblast. Za jeho působení bylo založeno mnoho škol, zřizovány byly i školky mateřské, což byl v té době převratný unikát. S jeho podporou je spjata i stavba dnešního Mahenova divadla, které bylo opět postaveno jako převratná novinka a jako první divadlo na evropském kontinentu bylo plně elektrifikováno, nebo také brněnský Ústřední hřbitov. Sociální citlivost starosty byla uznávána i brněnským dělnictvem, které oceňovalo jeho smířlivý postoj a ochotu k výměně názorů. Důkazem jeho politické obratnosti a oblíbenosti je i délka jeho působení v úřadu starosty, které bylo ukončeno až náhlou mozkovou příhodou a krátce na to následující smrtí. Ještě za svého života v roce 1882 se stal čestným občanem města.
O jeho oblibě svědčí i rozsáhlé peněžní sbírky mezi občany. Již za starostova života byl z výnosu první takové sbírky plánován pomník k jeho uctění, což však odmítl a shromážděné prostředky věnoval na zvelebení města. Teprve po jeho náhlé smrti došlo k nové sbírce a realizaci původního záměru - Winterhollerova pomníku v parku na Kolišti. Bohužel připomínka úspěšného starosty padla za oběť národnostním třenicím v době vytváření samostatného českého státu a následně i po druhé světové válce, přestože nejsou žádné informace o tom, že by se on sám nějak na potlačování práv českých obyvatel podílel.
Byl pohřben na Ústředním hřbitově v Brně, ve středu čestného kruhu. Už v roce 1907 však byly jeho ostatky přemístěny do rodinné hrobky, která nejprve po roce 1918 ztratila titul čestného hrobu, aby pak v roce 1987 byla úplně zrušena a hrobové místo prodáno novému nájemci. Je tak smutnou skutečností že v dnešní době tohoto muže, již zhola nic nepřipomíná.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Prospěch tohoto projektu vidím ve zviditelnění pozapomenuté historie města a připomínku jedné význačné brněnské osobnosti, která upadla zcela neoprávněně v zapomenutí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výroba pomníku a hrobového místa 1 500 000 500 000
na údržbu hrobu 3 30 000 90 000
Cena celkem: 590 000 Kč

Posouzení proveditelnosti