Hravě a bezpečně k Žebětínskému rybníku
nevítězný
Olga Pavlíková
1 650 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Žebětín
2021
573 líbí se mi
1077 kladných hlasů

Cílem projektu je zkultivování cesty za novou mateřskou školou a vybudování nové interaktivní stezky v městské části Brno-Žebětín.

Děti mají rády přírodu. Nejoblíbenější vyletní destinací všech okolních školek a dětských skupin je Žebětínský rybník. Chodí sem rádi i starší lidé. Jediná cesta, jak se k němu dostat je po chodníku přes velmi nebezpečnou křižovatku a prudkou zatáčku spojující ulici Kamechy a Hostislavovu, což je zároveň hlavní trasa městské hromadné dopravy. Existuje ještě alternativní varianta, jak projit k rybníku nebo zastávce Žebětínský rybník, a to po vyšlapané cestě za vznikající školkou. Ovšem tato cesta je hodně zarostlá náletovými dřevinami, je zde hodně starých a popadaných stromů, hromadí se zde odpadky, samotná cesta je rozbahněná a k zastávce se pak musí jít po silnici.

Proto v rámci projektu vyčistíme cestu, abyste mohli pohodlně projet i s kočárkem. Zpevníme cestu, abyste mohli bezpečně projit i za horšího počasí. Připravíme interaktivní trasu - 4 interaktivní tabule (jako je například potravinový labyrint, pexeso, cedule obojživelníků atd.), se spoustou naučných prvků, které hravou formou předávají dětem informace, abyste si mohli na procházce s dětmi hrát. A hlavně se vyhnete nebezpečné křižovatce. Protože Vy i Vaši nejbližší musí být v bezpečí.

Finální zkultivovaná stezka (tzn. prostor je vyčištěný od náletových dřevin, od starých a popadaných stromů, popřípadě osazená vhodnými stromy) by byla napojená na chodník u zastávky „Žebětínský rybník“, kde je rovněž přechod pro chodce. Potom Vy, rodiče a prarodiče s kočárkem a malými dětmi, Vaše děti ze školek a dětských skupin budete moct bezpečně projit z ulice Kamechy na zastávku „Žebětínský rybník“ a k rybníku samotnému.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Stezka umožní obyvatelům Žebětína, Kamech a horní častí Bystrce dojít bezpečně pešky k zastávce „Žebětínský rybník“ a k přírodní památce Žebětínský rybník tak, že odvede pohyb chodců od vytížené křižovatky mezi ulicemi Kamechy a Hostislavova. Poslouží všem dětem k zábavě i vzdělání, k poznání a ochraně přírody.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Kácení náletových, starých dřevin a úklid popadaných stromů 1 55 000 55 000
Případná výsadba vhodných stromů 1 45 000 45 000
Úprava stezky z přírodního materiálu s vodopropustným povrchem 1 550 000 550 000
Prodloužení části chodníku od zastávky „Žebětínský rybník“ ke stezce 1 290 000 290 000
Umístění interaktivní tabule (např. potravinový labyrint, pexeso atd.) 4 85 000 340 000
Projektová dokumentace 1 80 000 80 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba a drobné úpravy 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 650 000 Kč

Posouzení proveditelnosti