Veřejné osvětlení hřiště u ZŠ Vejrostova
nevítězný
Ilja Kašík
1 940 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
2021
316 líbí se mi
639 kladných hlasů

Veřejně přístupné hřiště u ZŠ Vejrostova a okolní plochy jsou hojně využívány veřejností ke sportování, časově regulované osvětlení těchto ploch by pomohlo využití areálu i v zimním období, kdy bývá brzo tma.

Sportovní areál při ZŠ Vejrostova se v zimním období kvůli tmě nedá prakticky využít. Zvlášť teď, v době různých omezení, nemají po setmění děti a sportovci příliš vhodných ploch k využití. Vybudováním veřejného osvětlení okolo hřiště s atletickou dráhou by areál mohli využívat jak děti na hřišti, tak běžci na oválu, případně další na okolních plochách. Předmětem projektu není profi osvětlení sportoviště, ale běžné pouliční lampy, které by se automaticky spínaly při nižší viditelnosti, a na konci provozní doby hřiště by se zase automaticky vypínaly, aby přes noc neosvětlovaly prázdný areál zbytečně. Lampy by byly osazeny po obvodu běžecké dráhy, případně za brankami hřiště tak, aby se realizací nezasahovalo do stávajících sportovních povrchů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zpřístupnění sportovního areálu bez ohledu na viditelnost pro celoroční využití veřejností. Rozvoj sportu a zdravého životního stylu. Prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zvýšení bezpečnosti areálu. Uživateli jsou jak děti, tak individuální sportovci z řad veřejnosti. Hřiště je využíváno především dětmi k míčovým hrám, atletickou dráhu hojně využívají sportovci ke kondičnímu běhání, okolní místa slouží i jiným sportům a k odpočinku.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová příprava a inženýring 1 80 000 80 000
výstavba osvětlení 1 1 650 000 1 650 000
elektrická energie 3 70 000 210 000
Cena celkem: 1 940 000 Kč

Posouzení proveditelnosti