Za vodou v Líšni
nevítězný
Anna Týčová
2 498 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Líšeň
2021
383 líbí se mi
919 kladných hlasů

V projektu chceme obnovit vybrané líšeňské studny osazené ruční pumpou, tradiční součást zdejších ulic a propojit je vycházkovou stezkou. Studny zároveň považujeme za cenné zdroje užitkové vody, které mohou pomoci ušetřit stále vzácnější vodu pitnou.

Mezi přední témata nejen ve většině světa, ale i v Brně patří negativní dopady sucha a ubývání kvalitních zdrojů vody. Jedním ze způsobů, jak bojovat proti takovým jevům, je uvážlivé využívání dostupných vodních zdrojů a péče o ně.

Líšeň má v tomto směru výhodu. Může těžit z dědictví po předcích – z přítomnosti velkého množství veřejných studní vybudovaných v průběhu minulých století. Přestože některé z těchto cenných zdrojů užitkové vody již zanikly, zůstaly zde zachovány přibližně tři desítky z nich, které jsou dosud vybaveny ručními pumpami, i když obyčejně nefunkčními.

Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi obnovili jedenáct z nich, u nichž oprávněně očekáváme aktivní využívání místními občany. Na třech místech dále navrhujeme vybudování vodního prvku, který by vedl ke zvelebení veřejného prostoru. Příklad možné podoby jedné lokality ukazuje přiložená fotografie s nákresem změn.

Obnovené studny plánujeme propojit vycházkovou stezkou a opatřit je tabulkami odkazujícími pomocí QR kódů na informace o současných i historicky důležitých vodních prvcích obce a o vodě obecně (umístěné na webových stránkách pro ten účel vytvořených). Protože líšeňské pumpy bereme jako jeden celek, budou QR kódy umístěny i na nerenovovaných pumpách. Stezka bude zahrnovat i několik informačních panelů na význačných místech Líšně. Návrh vedení stezky i polohu studní přibližuje přiložená mapka.

Projekt vznikl za podpory a pochopení líšeňské radnice, která uvažuje o opravě dalších studní a pump.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oprava studní zajistí přístup k užitkové vodě, která tak bude moci být využívána k zálivce zeleně a předzahrádek, čímž dojde ke snížení spotřeby pitné vody. Revitalizace pump a místy i jejich okolí povede ke zhodnocení a kultivaci veřejného prostoru. V horkých dnech pak voda sníží prašnost, teplotu prostředí a také může sloužit jako pítko pro drobné volně žijící živočichy i domácí mazlíčky. Díky vycházkové stezce bude mít projekt přínos i pro širokou veřejnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
rekonstrukce studny (maximálně) 11 120 000 1 320 000
zabezpečení a ochrana studní (vandal, auta, aj.) 11 7 000 77 000
informační tabule (návrh, výroba, instalace) 3 35 000 105 000
info tabulky u studní (QR kód) 33 2 000 66 000
revitalizace okolí studny 3 120 000 360 000
projektový návrh revitalizace 3 20 000 60 000
internetové stránky, propagace projektu 1 80 000 80 000
Rezerva 1 250 000 250 000
správa, rozbory vody, údržba 3 60 000 180 000
Cena celkem: 2 498 000 Kč

Posouzení proveditelnosti