Vítr ve vlasech - cyklistika pro seniory
nevítězný
Eva Gregorová
2 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2021
401 líbí se mi
417 kladných hlasů

Dejme našim seniorům a seniorkám možnost zažít radost z volného pohybu díky speciálním cyklorikšám na elektrický pohon. Umožněme jim opět pocítit vítr ve vlasech a přidejme Brno na mapu celosvětového projektu cykloterapie pro seniory.

Cykloterapie čili cyklistika v každém věku dobře funguje ve více než 40 zemích světa. Aktivita se týká obyvatel, kterým zdravotní stav nedovoluje dobře se pohybovat. Přestože mají potřebnou péči, mnozí z nich se cítí opuštěně. Cykloterapie spočívá v tom, že seniory a další osoby se špatnou pohyblivostí vozí dobrovolníci na vyjížďky po okolí a tím jim zlepšují kvalitu života, přinášejí nové zážitky, spokojenost a vědomí, že je ostatní lidé neopustili. Pojďme brněnské seniory potěšit tímto nevšedním zážitkem. A jak tato inovace funguje? Pro celou aktivitu je zapotřebí speciální elektro-tříkolo, jakási moderní rikša, na níž proškolený „pilot“ - dobrovolník veze jednoho nebo dva seniory. Dále vhodná organizace, která si chce vzít cyklorikšu "na starost" (např. to může být Domov pro seniory, či jiné seniorské zařízení). Proškolený pilot se pak spojí s tímto místem a nabídne se, že v konkrétní čas vezme na výlet až dva seniory. Projedou se bezpečnou rychlostí po cyklostezkách, či klidných komunikacích, sednou si na chvíli do kavárny, posedí v parku. Když přijedou zpátky, všichni vidí tu změnu: senioři se vracejí šťastní, rozpovídaní a společenští. Už nikdy si nemysleli, že by se mohli tímhle způsobem podívat ven a do přírody. Že by ještě někdy cítili vítr ve vlasech. V dalších dnech u nich přetrvává zážitek z výletu a jak dosvědčuje pozorování personálu, ubývají nemoci a letargie. A tato událost se může opakovat každý den a s někým jiným. Ukazují to zkušenosti z ostatních zemí a jistě to tak bude i u nás. Jakmile budeme mít tato kola, najdeme i v Brně nadšené koordinátory, piloty - dobrovolníky i servisní službu. Přesně tak fungují cyklorikši jinde - ve Vídni, v Kodani, v malých rakouských městech, v islandských vesnicích a na celém světě. Inspirujme se i my celosvětovým projektem cyklistiky v každém věku. V Česku se tato aktivita pomalu rozjíždí a první města už svoje seniory a seniorky s větrem ve vlasech mají - pojďme umožnit v Brně seniorskou cykloterapii!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt propojuje seniory, kteří se již nemohou dobře pohybovat, s dobrovolníky. Ti mohou být z řad zaměstnanců různých institucí. Mohou to být mladší senioři, studenti, či sportovci, ale i příbuzní, kteří chtějí se svým blízkým strávit čas aktivně. Vzniká symbióza mezi seniorem, dobrovolníkem a těmi, které na svých projížďkách potkávají a se kterými se dávají do řeči. Výsledkem je jedinečné sdílení okamžiku, nevšední prožitek na všech stranách a posílení soudržnosti mezi obyvateli Brna.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup elektro-tříkola 4 200 000 800 000
servis kol, management provozu projektu, školení, propagace 3 400 000 1 200 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti