Půlící stěna - Bazén Za Lužánkami (50 m)
nevítězný
Jiří Vlček
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Královo Pole
2021
682 líbí se mi
831 kladných hlasů

Zlepšení podmínek pro sportovní aktivity mládeže a sportující veřejnosti. Dalším přínosem je možnost oddělení organizací sportovců a plavající veřejnosti, tedy zvýšení komfortu a prostoru pro všechny skupiny, které rádi plavou Za Lužánkami.

Sportovní Brno potřebuje navyšovat svoji infrastrukturu. Plavání je považováno jako jeden z nejzdravějších sportů. Plavecký bazén Za Lužánkami jako jediný bazén v Brně nabízí ideální podmínky pro plavání a další plavecké sporty (2,5 m široké dráhy atd.). V odpoledních časech bývá však kapacita drah zcela obsazena organizacemi a plavající veřejností. Často se ve večerních hodinách plave na šířku (21 metrů), což není moc komfortní ani pro sportovce ani pro plavající veřejnost.

Jednoduchým řešením, které se často používá v jiných částech Evropy a světa, je uměla půlící stěna. Toto řešení je ekonomičtější než stavba nových bazénů a dovoluje provozovatelovi maximalizovat sportovní infrastrukturu bazénu Za Lužánkami. Umělá půlící stěna udělá z 50 metrového bazénu hned dva plnohodnotné bazény. Tedy z 8 drah dostaneme najednou 16 plaveckých drah. Tato technologie tak může sloužit všem. Pro organizované i neorganizované sportovce je přínosem větší komfort ve vytížených hodinách (14 - 20:00). Toto řešení dovoluje také elegantně oddělit organizace a veřejnost, kdy si nebudou překážet nebo navzájem narušovat příjemné sportovní vyžití.

Brno by se tímto projektem zařadilo mezi jedinečné sportovní město v ČR, protože nic takového u nás neexistuje, ale v Evropě tato technologie má svoje místo.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá v rozšíření možností trávení volného času pro velký počet sportovců v bazénu Za Lužánkami a to především ve vytížených odpoledních a večerních hodinách. Zvýšení plaveckého prostoru pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost. Vylepšením sportovního zázemí bazénu dojde k dalšímu zvýšení sportovních aktivit dětí a mládeže, ale i dospělých. Zlepšení komfortu pro milovníky plaveckých sportů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
půlicí stěna 1 2 910 000 2 910 000
Údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti