Řečkovická cyklostezka
v realizaci
Tomáš Marek
2 230 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
2304 kladných hlasů
Odbor dopravy MMB

Podél řečkovického vlakového nádraží se roky jezdí na kole podél Ponávky. Lokalita je to super, ale je tam pouze bahno, takže po dešti tam není úplně příjemné projetí. Kovový mostek přes potok je po dešti hodně kluzký. Pojďme povrch i most opravit!

Podél řečkovického vlakového nádraží se už roky jezdí na kole podél Ponávky (cyklostezka 5231 navazující na ulici Karásek)). Lokalita je to super, ale je tam pouze bahno, takže po dešti tam není úplně příjemné projetí. Zpevněme a srovnejme povrch - ideálně vyasfaltujme. Opravme i kovový mostek přes potok, který je po dešti hodně kluzký. Tím, že je úzký, tam při podklouznutí hrozí dost nepříjemné zranění o zábradlí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Konec konec klouzání po železném mostku a jízdy v bahně po dešti. Já uklouznutí na mostku ustál, ale stačilo mi si jen domyslet pád: rozsekat si ruce a nohy o zábradlí mostku nezní úplně příjemně.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor dopravy (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Je naplánovaná schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru dopravy Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Proběhla schůzka za účelem zařazení projektu do rozpočtu v rámci složky Rekonstrukce komunikací.
duben 2022 Zvažuje se rozšíření projektu o napojení do ulice Podhájí. Probíhají jednání s majitelem pozemku.
květen 2022 Po dohodě s Brněnskými komunikacemi a.s. bude během měsíce května 2022 zaslán pokyn pro zpracování projektové dokumentace. Dále byl dne 11.5.2022 dohodnut rozsah a technické provedení rekonstrukce úseku Podhájí – Karásek.
červen 2022 Pověření zajištění akce Rekonstrukce cyklotrasy „Řečkovická cyklostezka“ bylo předáno Brněnským komunikacím. Předmětem pověření je zajištění vypracování dokumentace pro zhotovení stavby a její realizaci.
červenec 2022 Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace.
srpen 2022 Proběhl první výrobní výbor se zpracovatelem projektové dokumentace.
září 2022 Probíhá zpracování projektové dokumentace.
říjen 2022 Pokračuje zpracování projektové dokumentace. Řešení bude pravděpodobně rozšířeno o novou lávku přes stávající koryto potoka.
listopad 2022 Probíhá zpracování projektové dokumentace.
leden 2023 Pokračuje zpracování projektové dokumentace.
únor 2023 Probíhá projekční činnost. Očekávaný termín dokončení je 12/2023. Zajišťují Brněnské komunikace a.s. Projektant zažádal o prodloužení termínu zhotovení dokumentace.
duben 2023 Během července/srpna 2023 očekáváme získání pravomocného stavebního povolení, po kterém může být přistoupeno k realizaci stezky.
červenec 2023 Probíhá zpracovávání projektová dokumentace.
srpen 2023 Neustále probíhá zpracovávání projektová dokumentace.
září 2023 Momentálně probíhá vyjadřování dotčených orgánů a výběr projektanta pro přemostění vodoteče Ponávka.
říjen 2023 K předložené projektové dokumentaci stále probíhá vyjadřování dotčených orgánů a správců sítí. Zároveň probíhá výběr projektanta pro přemostění vodoteče Ponávka.
listopad 2023 Probíhá vyjadřování dotčených orgánů a správců sítí.
prosinec 2023 Úprava projektové dokumentace na přemostění Ponávky.
leden 2024 Úprava projektové dokumentace na přemostění Ponávky.
únor 2024 Pokračování v projektování na přemostění Ponávky, řešení majetkoprávních vztahů.
březen 2024 Pokračování v projektování na přemostění Ponávky.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti