Špicovní Heršpice
nevítězný
Alena Tomková
3 000 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - jih
2021
362 líbí se mi
285 kladných hlasů

Upravme pozemky města Brna parc. č. 1093, 1094, 1095/1, které se nachází těsně za nově zrekonstruovaným kulturním domem a knihovnou v Horních Heršpicích, pro hry a sport, promítání letního kina, tancovačky, koncerty a setkávání s přáteli.

Na pozemcích se nyní nachází nezpevněná herní plocha, pár terasovitě osazených betonových obrubníků, několik starých laviček, kruh kamenných bloků a keře, takže kromě pejskařů nemají ostatní obyvatelé moc důvodů sem zabloudit a trávit tu čas. Cílem je upravit tento prostor, aby jej mohli naplno využívat dospělí i děti pro pohyb na čerstvém vzduchu, společenská setkání pod širým nebem,
či dětí z místních škol a školek pro svá vystoupení.

Spodní část areálu by měla umožňovat provoz letního kina, pořádání koncertů, divadelních představení, tancovaček a sportování. Na terasovité stupně by měly být osazeny dřevěné pásy, aby zde vzniklo pohodlné hlediště. Nad tímto posezením je třeba zřídit prostor pro projektor či pult pro zvukaře.

Rovněž by mělo dojít k terénním úpravám svážku v části pod stromořadím topolů, který je v zimě (máme-li štěstí na sníh) hojně využíván pro bobování, tak aby betonové obrubníky nezasahovaly dětem do jízdní dráhy a neohrožovaly je.

Horní části areálu nabízí prostor pro betonové stoly pro ping-pong i herní prvky pro dovádění menších dětí (např. kryté pískoviště, houpačku, prolézačku apod.). Stávající kruh ze zapuštěných kamenů by měl být upraven do podoby posezení u otevřeného ohniště, v jehož blízkosti by měl být rovněž umístěn veřejný gril.

Přístup, plocha amfiteátru i horní část areálu vyžadují pro lepší bezpečnost osazení osvětlení. Pro možnost zapojení techniky je třeba zřídit elektrickou přípojku a umístit rozvaděč. Areál by měl být pro pocit soukromí a odrušení oddělen od sousedícího pozemku par. č. 1088/9 výsadbou plotu z živých keřů, které budou poskytovat možnost úkrytu a potravy pro ptactvo. Na místo by taktéž měla být umístěna broukoviště, budky pro ptáky či pítka a lavičky pro klidné a pohodlné posezení.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Smyslem projektu je nabídnout místo pro trávení volného času v zeleni , kde bude možné dle chuti a nálady se vyřádit, či si v klidu oddechnout, užít si chvilky ve společnosti svých přátel a známých při posezení pod širým nebem, příp. při sledování kulturních pořadů (letního kina, koncertů aj.).

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
terénní úpravy 1 650 000 650 000
venkovní gril 1 50 000 50 000
úprava posezení u ohniště 1 80 000 80 000
lavičky 5 15 000 75 000
stoly ping-pong 2 25 000 50 000
odpadkové koše 3 10 000 30 000
průlezka 1 90 000 90 000
houpačky 2 20 000 40 000
projektová dokumentace 1 80 000 80 000
výsadba 1 120 000 120 000
budky, broukoviště, pítka 10 2 500 25 000
osvětlení, přípojka, rozvaděč 1 1 500 000 1 500 000
údržba 3 70 000 210 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti