Zelená parkoviště (PD)
v realizaci
Jan Priessnitz
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2021
2301 kladných hlasů
Odbor dopravy MMB

Významným ozeleněním rozsáhlých parkovacích ploch v Brně přispějeme k dalšímu ochlazení města. Víme, že celkový součet všech ploch bez zeleně (asfalt, beton, střechy) je veliký. A parkoviště představují významnou část. Pojďme k tomu udělat studii.

Asi si dovedete představit, že celkový součet všech asfaltových parkovišť po Brně bude velké číslo. Auta jako taková jsou z kovu a tepelné vyhřívání města ještě zhoršují. Stromů a zeleně obecně na parkovištích nebývá mnoho, často jen "aby se neřeklo".

Přicházím s návrhem nechat zpracovat dvě odborné studie. První nám řekne, kolik tu máme parkovišť, jejich celkovou plochu i vzájemný poměr městských a soukromých. Dále, kde všude by bylo možné vybudovat nosné systémy pro popínavé rostliny, které by kořenily v zemi podél parkovišť a postupně se pnuly po nosném systému a parkoviště více přistínily. Součástí studie mohou být i další návrhy, jak docílit ozelenění parkovišť, včetně například výměny asfaltového povrchu za zatravňovací a vodu propustné komponenty.

Úkolem druhé studie, která by na první navázala bude vytipování 3 parkovišť a vyhotovení projektové dokumentace ke zbudování zmíněných nosných systémů (2 ks) a výměny povrchu (1 ks).

Na stávající parkoviště je totiž velmi složité a nákladné vysadit stromy, takže navrhuji spíše vybudování nosných systémů pro popínavé rostliny, a kde to nepůjde, výměnu povrchu. Několik stromů po obvodu parkoviště samo o sobě nezvládne kompenzovat výhřev tisíce metrů čtverečních asfaltu a kovových aut.

Když může mít tento systém na střeše obchodní dům (viz foto), kde rostliny (možná) živoří jen z květináčů, proč by systém nemohl fungovat na zemi, v úrovni terénu, když navíc budou rostliny kořenit přímo v zemi?

Namátkou jsem zjišťoval, zda-li vůbec má město Brno nějaká parkoviště v majetku a během chvilky jsem objevil hned 3 (Parkoviště - Stadion, Právnická fakulta a Pod kaštany). Celková plocha "jen" těchto tří činí přes 11 tisíc metrů čtverečních! To jen pro příklad; fotografie přikládám. Odbornější posouzení bych nechal na uvedených dvou studiích.

Bude-li ozelenění úspěšné mohlo by město již snadno vytvořit harmonogram postupného ozeleňování parkovišť v majetku města. K trendu se pak přidají i ostatní velká soukromá parkoviště.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Snížení průměrné teploty vzduchu a povrchů v Brně.
Zvýšení kvality života pohledem do zeleně, na místo na hromadu aut.
Další snížení prašnosti v Brně.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor dopravy (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Je naplánovaná schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru dopravy Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Do konce března proběhne schůzka s navrhovatelem a diskuze nad postupem realizace projektu.
duben 2022 Z důvodu nemoci je schůzka s navrhovatelem přesunuta na měsíc květen 2022.
květen 2022 Dne 20.5.2022 se uskutečnila schůzka s předkladatelem projektu a byl dohodnut obsah zadání veřejné zakázky na přípravu studie ozelenění parkovišť. Bylo dohodnuto, že nebude zpracována analýza stavu parkování na celém území města Brna, ale pouze studie využití různých typů ozelenění parkovacích ploch.
červen 2022 Proběhla schůzka s navrhovatelem projektu. Bylo dohodnuto, že bude Odboru dopravy Magistrátu města Brna předán seznam městských parkovišť, seznam ploch vhodných pro vytvoření zeleného parkoviště. Bude zadána studie, která bude řešit: • Vytvoření tzv. zkušebního polygonu pro zelená parkoviště • Navržení úprav konkrétních vybraných parkovišť • Možnosti ozelenění parkovacích domů
červenec 2022 Připravuje se seznam všech parkovišť ve správě Brněnských komunikací a.s. pro možné navrhované úpravy.
srpen 2022 Zadání studie se dokončuje a bude konzultováno s předkladatelem.
září 2022 Započala příprava výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.
říjen 2022 Neustále probíhá příprava výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.
listopad 2022 Na základě jednání s navrhovatelem, probíhá dokončení zadání na výběr zhotovitele projektové dokumentace.
prosinec 2022 Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
duben 2023 Stále probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci.
srpen 2023 Dokončuje se zadání projektové dokumentace.
září 2023 Neustále se dokončuje zadání projektové dokumentace. Proběhne jednání s navrhovatelem.
říjen 2023 Finalizuje se zadání pro výběr dodavatele projektové dokumentace.
listopad 2023 Finalizuje se zadání pro výběr dodavatele projektové dokumentace.
prosinec 2023 Finalizuje se zadání pro výběr dodavatele projektové dokumentace.
leden 2024 Projekt bude zakomponován do realizace parkoviště ZOO.
únor 2024 Probíhá zakomponování projektu do plánované realizace zeleného parkoviště ZOO.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti