Letní kino, grilování, zábava ve Slatině
nevítězný
Klára Šikulová
3 000 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Slatina
2021
448 líbí se mi
465 kladných hlasů

Cílem projektu je vytvořit ve Slatině místo, kde se bude scházet široká veřejnost k aktivnímu trávení volného času při oblíbených jarních, letních a podzimních aktivitách: pálení čarodějnic, dětský den, veřejné grilování, letní kino....

Cílem projektu je vytvořit prostor pro aktivní trávení volného času všech generací žijících ve Slatině a okolí. Ve Slatině místní organizace pořádají např.: pálení stromků, pálení čarodějnic a další podobné akce s táborákem. Na místě, kde se tyto akce v minulosti uskutečňovaly, se vybudovalo krásné hřiště pro děti, dále jsou zde postavené rodinné domy a není již tedy možné tuto volnočasovou činnost na místě pořádat. Pevně věřím, že veřejný prostor pro setkávání občanů a aktivní trávení volného času je právě ta věc, která ve Slatině chybí, a proto bych ráda navrhla, aby na ulici Hviezdoslavova (viz obrázek) byl vytvořen prostor, kde by bylo možné na území Slatiny a zároveň v přírodě takovou činnost realizovat. Krom pořádání táborových akcí by zde mohl vzniknout prostor pro letní kino, veřejné grilování či aktivní zábavu pro děti, a to například vybudováním zemní trampolíny.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt by měl obohatit městskou část o další místo pro trávení volného času a vytvořit příjemné zázemí pro přátele a rodiny s dětmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt 1 300 000 300 000
Zemní práce, povrchové úpravy, srovnání svahu 1 1 100 000 1 100 000
Přírodní nízká stěna (kvůli bezpečnosti od silnice) 1 180 000 180 000
Prořez, vyčištění odpadu a výstavba stromů 1 305 000 305 000
Podium - Letní kino (pergola, beton) 1 700 000 700 000
Veřejné grilování - gril, posezení 2 60 000 120 000
Zemní trampolína a další herní prvky pro děti 1 150 000 150 000
Vybudování tábořiště (šterk, lavečky) 1 100 000 100 000
Vybudování odpadkových košů 9 5 000 45 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti