Ovocný sad v rokli
nevítězný
Kateřina Kolesová
430 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Líšeň
2021
330 líbí se mi
1671 kladných hlasů

Líšeňská rokle prošla zásadní obnovou a občané si její zkrášlení velmi chválí a intenzivně využívají. Někteří lidé čekali významnější výsadbu zeleně. Proto přicházím s návrhem ovocného sadu, který by částečně doplnil zeleň a oživil prostor.

Ovocný sad v rokli by měl oživit velké zelené plochy, které jsou hojně využívány občany Líšně. Stávající výsadba stromů je realizována především podél liniových prvků rokle, což je podle mě škoda, na tak velkou plochu, kterou rokle zasahuje. V rámci tohoto návrhu by se měl vysázet menší ovocný sad, který by oživil a zkrášlil malou část rokle (do 1500m2). Ovocné stromy by měly být vysokokmeny původních českých odrůd, které jsou vhodným útočištěm pro volně žijící hmyz i ptáky. Ovoce ze stromů by bylo volně dostupné pro všechny návštěvníky rokle. Vznikl by příjemný prostor například pro pikniky a odpočinek pod korunami v jarním čase voňavých stromů plných květů. Součástí tohoto záměru je také instalace hmyzích hotelů, které by poskytly domov užitečnému hmyzu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ovocné stromy jsou přínosem nejen pro lidi, protože dnes se vrací trend lokálních potravin. Proč si tedy nezajít utrhnout třešně nebo meruňky na nedělní koláč právě do rokle. Proč nevyužít potenciál tak velké plochy pro další veřejný prospěch. Ovocný sad má také pozitivní dopad na stanoviště, kde by se díky jeho přítomnosti zcela změnil přírodní svět, volně žijící živočichové by mohli najít svůj nový domov v hmyzích hotelech.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
sazenice ovocného stromu 30 2 000 60 000
výsadba včetně instalace ochrany stromu 30 1 900 57 000
zálivka při výsadbě (cisterna) 1 25 000 25 000
informační tabule (návrh, výroba, instalace) 1 20 000 20 000
hmyzí hotel 4 7 000 28 000
závlaha, péče o stromy 3 80 000 240 000
Cena celkem: 430 000 Kč

Posouzení proveditelnosti