Wilsonův les - křížová cesta
nevítězný
Jan TARABA
547 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Žabovřesky
2021
420 líbí se mi
1738 kladných hlasů

Záměrem projektu je vybudování a následná údržba křížové cesty Wilsonovým lesem se 14 zastaveními, které budou začínat u kříže na ul. Krondlova a končit v parkové úpravě pod gymnáziem na konci Barvičovy ulice. Součástí projektu je i infotabule.

V rámci projektu bychom rádi vybudovali 14 zastavení křížové cesty, kdy každé by mělo být vytvořeno z povrchově upraveného dřeva a čelní stěna plexi s upevňovacím ocelovým pásem na stojan + infotabuli pro návštěvníky. Součástí jednotlivých zastavení bude nejen vlastní text týkající se dané části, ale i vhodný obrazový materiál. Projekt má sloužit nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, kdy díky klidnému prostředí Wilsonova lesa toto může sloužit jako určitá forma ozvláštnění procházky danou lokalitou. V době lockdownu se ukázalo, že těchto příležitostí (procházka spojená s duchovním zážitkem) je na území města Brna žalostně málo. Použité konstrukční materiály pro vlastní realizaci jsou voleny tak, aby nerušily v prostředí lesoparku, naopak, aby zde doplnily klidnou atmosféru odpočinkové zóny městské zeleně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je zaměřen nejen na věřící, ale i na širokou veřejnost, kdy se snažíme nejen doplnit v katastru města Brna chybějící křížovou cestu, ale také dovybavit Wilsonův les a procházku v něm o kulturní a duchovní rozměr. Wilsonův les je podle našeho názoru místo nejen pro sport, ale také odpočinek, zklidnění a relaxaci a k tomu může náš záměr také napomoci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zastavení ze dřeva + plexi + uchycovací systém na strom nebo na dřevěnou konstrukci včetně povrchové úpravy dřeva (materiál i výroba) s předpokládaným rozměrem vnitřní plochy formátu A3 14 13 000 182 000
Texty a obrazový materiál pro zastavení (úprava, tisk, laminování) 14 2 500 35 000
Infotabule na začátek křížové cesty (Krondlova ul.) o rozměrech pro formát A2 včetně usazení a ukotvení 1 80 000 80 000
Texty a obrazový materiál infotabule včetně mapky (úprava, tisk a laminování) a s možností prezentovat participativní rozpočet 1 15 000 15 000
Rezerva 1 100 000 100 000
Pravidelná kontrola stavu zastavení a drobné úpravy a opravy + doplnění / nahrazení neopravitelných částí 3 45 000 135 000
Cena celkem: 547 000 Kč

Posouzení proveditelnosti