Amfiteátr na pryglu
nevítězný
Tomáš Kratochvíl
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Bystrc
2021
351 líbí se mi
842 kladných hlasů

Amfiteátr u Sirky na Pryglu
Můj projekt výstavby amfiteátru má za cíl využít a posílit potenciál Brněnské přehrady v oblíbené oblasti U Sirky a plovoucího mola v oblasti kulturní, volnočasové i rekreační. Podobný projekt přímo u vody v Brně ještě nen

Jak by měl amfiteátr vypadat?
V příjemném prostředí Brněnské přehrady poblíž mola využijeme přirozeného sklonu krajiny a v osmi řadách cca 30 cm výškově nad sebou vytvoříme kaskádovité plochy. V jednotlivých řadách bude 11-17 opticky oddělených míst určených ke slunění či relaxaci. Řady od sebe budou odděleny úzkým průchodem a budou zatravněny; při jejich šíři bude možná údržba za použití stávající mechanizace požívané k údržbě travnatých ploch na přehradě. Velikost jednotlivých míst bude 240 x 140 cm. Ve spodní části amfiteátru bude malé dřevěné podium; po jeho stranách budou umístěny sloupy, které umožní připevnění promítacího plátna.
K čemu by měl amfiteátr sloužit?
V letních dnech mohou být jak podium, tak i jednotlivé relaxační plochy využity na slunění a odpočinek, jejich rozměr umožní pohodlné rozložení deky v těsné blízkosti vodní plochy. Přes den i večer může podium sloužit jako vhodné místo pro pořádání různých akcí, například cvičení, vystoupení různých kroužků, spolků, či škol. Večer se samozřejmě nabízí možnost využít plochu k promítání filmů v rámci letního kina.
Myslím si, že tento projekt ekologicky čistým způsobem zkrášlí a rozšíří možnosti využití prostoru našeho „brněnského moře“. V minulých letech se mně podařilo prosadit nyní tak oblíbené a využívané plovoucí molo U Sirky, proto věřím, že projekt výstavby amfiteátru se bude také líbit a získá Vaši přízeň a hlavně dostatečnou hlasovací podporu.
Děkuji. Tomáš Kratochvíl

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V letních dnech mohou být jak podium, tak i jednotlivé relaxační plochy využity na slunění a odpočinek, jejich rozměr umožní pohodlné rozložení deky v těsné blízkosti vodní plochy. Přes den i večer může podium sloužit jako vhodné místo pro pořádání různých akcí, například cvičení, vystoupení různých kroužků, spolků, či škol. Večer se samozřejmě nabízí možnost využít plochu k promítání filmů v rámci letního kina.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace amfiteátru 1 2 600 000 2 600 000
rezerva projektu 1 250 000 250 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti