Oživme parčík u vozovny Husovice
nevítězný
Martin Glogar
2 215 680 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2021
443 líbí se mi
495 kladných hlasů

Cílem projektu je oživit zanedbaný a v současnosti navíc jen sporadicky užívaný park na rohu ulič Nováčkova a Svitavská. Konkrétně zlepšit jeho rekreační potenciál a zvýšit atraktivitu místa pro návštěvníky, zejm. husovické vozovny.

Většina Brňanů místo zná jen díky tomu, že se nachází před vozovnou Husovice. Ta se veřejnosti - návštěvníkům města i místním nadšencům do historických vozidel - v současnosti otevírá jednou za rok v rámci dne otevřených dveří, ale vzhledem k plánům Dopravního podniku s dalším využitím vozovny se dá do budoucna očekávat zvýšení provozu, takže úprava parčíku bude prospěšná pro širokou brněnskou i turistickou veřejnost.

Zároveň však bude úprava prospěšná pro místní, zejména pro ty nejmladší: V okolí, v krátké docházkové vzdálenosti není žádné kvalitní dětské hřiště, takže drobné dětské herní prvky v parku vytvořené budou mít dopad i na nejbližší okolí.

Park je chápan jako klidové místo a navržené úpravy by měly vytvořit přívětivou a klidnou atmosféru v jednoduchém, přehledném a bezpečném vnitřním prostoru. Kromě toho by úpravy měly alespoň částečně odklonit negativní vlivy dopravy z ulice Nováčkova. Navržené úpravy také mírně rozšiřují parkový prostor na úkor stávajícího širokého chodníku. I do budoucna je jako základem parku počítáno se stávajícími stromy – javory, které však potřebuji ošetření arboristou. Kromě dosadby dalších stromů, cibulovin, a zejm. po obvodu parčíku také habrů, by bylo vhodné obměnit mobiliář kvalitními pevnými prvky, zabudovanými do betonových patek, a změnit povrchy a trasy pěšin.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vzhledem k budoucím plánům Dopravního podniku s dalším využitím vozovny se dá očekávat, že se místo dostane do itinerářů návštěvníků města i místních nadšenců do historických vozidel. Při zvýšeném provozu tak úprava parku bude prospěšná pro širokou brněnskou i turistickou veřejnost. Obnovení parku a vybudování hřiště bude prospěšné i pro místní, zejm. ve světle toho, že v současnosti není v blízkém okolí žádné kvalitní dětské hřiště a park.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
asanace stromů 5 7 980 39 900
úprava stávajících stromů řezem 8 2 660 21 280
odstranění zpevněných ploch, obrubníků a mobiliáře 1 259 350 259 350
zřízení mlatové plochy 190 1 064 202 160
plocha z kamenných obrubníků 19 3 990 75 810
plocha betonové obrubníky 85 1 972 167 620
dosadba stromů 12 7 980 95 760
dosadba habrů 125 1 330 166 250
dosadba hortenzií 30 665 19 950
úprava terénu trávník 950 133 126 350
zřízení ploch z česaného betonu 90 3 325 299 250
lavice 14 15 960 223 440
pískoviště herní prvek pro děti 1 133 000 133 000
odpadkový koš 3 11 970 35 910
kontejnerový box 1 133 000 133 000
cibuloviny 1 6 650 6 650
údržba 3 70 000 210 000
Cena celkem: 2 215 680 Kč

Posouzení proveditelnosti