Zamilovaný hájek budoucím generacím
v realizaci
Petr Bořecký
2 650 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
605 líbí se mi
2336 kladných hlasů
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB

Cílem projektu je revitalizace oblíbeného Zamilovaného hájku jako celku. Jedině tak bude možné na tomto území efektivně provázat přírodní krásy s historickým odkazem našich předků a citlivě lokalitě nabídnout možnosti rekreace a aktivního odpočinku.

Při vytvoření lední plochy v mrazivých měsících se v lokalitě navíc nabízí možnost přírodního bruslení.

Dostatek laviček a odpadkových košů přispěje k celkovému dotvoření jedinečné odpočinkové zóny v oáze přírody. Pro pohodlné užívání lední plochy v zimních měsících pomůže přenosný mobiliář, který se v mrazivých dnech umístí do blízkosti přírodního kluziště.

Součásti projektu je naučná stezka, která odkazuje na historii Zamilovaného hájku. Stezka má informovat o historii mlýnů, rybníka i celého území Zamilovaného hájku.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt s názvem Zamilovaný hájek budoucím generacím jednoduše propojuje historii se současností a vytváří pro široké okolí místo pro aktivní rekreaci. Projekt se zaměřuje na území jako na celek a je v souladu s územním plánem.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Je naplánovaná schůzka se zástupci realizátora projektu z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2022 Proběhla schůzka za účelem upřesnění konceptu projektu se zástupci realizátora projektu z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.
duben 2022 Vybírá se nejvhodnější místo pro úpravu retenční nádrže.
květen 2022 Proběhla schůzka za účelem vytyčení lokality a vhodných rozměrů úpravy retenční nádrže se zástupci realizátora projektu z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.
červen 2022 Zástupce Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna zadal poptávku na projektovou dokumentaci.
červenec 2022 Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace.
srpen 2022 Proběhl výrobní výbor, na kterém zhotovitel představil projekt úpravy retenční nádrže.
září 2022 Probíhají jednání za účelem upřesnění projektové dokumentace.
listopad 2022 Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna zpracovává podklad pro výběr zhotovitele stavby.
leden 2023 Bylo vydáno stavební povolení.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti