PARKOUR a WORKOUT v Komíně
nevítězný
Eva Beranová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2021
107 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
708 kladných hlasů

Vybudování hřiště s prvky pro parkour a workout na místě bývalého hřiště (asfaltová plocha).

To by se mi líbilo - změnit asfaltový plácek na hřiště, kde by se mohl provozovat parkour a workout.
V Komíně je několik takových plácků (například ulice Řezáčova, Ulrychova).
Hřiště s vhodným dopadovým povrchem by mělo obsahovat parkourové prvky (výběr by byl proveden na základě konzultace s trenéry parkouru) a workoutovou sestavu, lavičky, odpadkové koše.
V případě dostatku financí, navrhuji postavit ještě lezeckou stěnu - venkovní boulder.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přetvořením nevyhovujícího hřiště ve volně přístupné sportoviště pro všechny věkové skupiny a to za pomoci nových cvičebních prvků, které v Komíně chybí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební a terénní práce 1 900 000 900 000
Hřiště pro parkour a workout 1 1 900 000 1 900 000
Lavičky, odpadkové koše 1 80 000 80 000
Údržba 3 40 000 120 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti