Obnova ústředního hřbitova
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2021
59 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
895 kladných hlasů

Asfaltový povrch chodníků mezi hroby je zvlněný. Označníky hrobů i plůtky zrezavěly, Z mnohých hrobů byly ukradeny veškeré kovové nápisy i kříže, někde i urny. Náhrobní desky stojí křivě nebo se rozpadly. Jména slavných zmizela při likvidaci hrobů.

Vzhledem k váze nakloněný náhrobek žádná stařenka svépomocí nenarovná. Hřbitovy navštěvují ve větší míře staří lidé, extrémně vyboulené asfaltové chodníčky mohou způsobit zlomeniny. Ústřední hřbitov je vystaven rabování, soustavnému kradení všeho kovového. Kovová písmena si na koleně většina lidí neodlije. Na některých hrobech se povalují rozvalené kusy kamene. Na hrobě ženy, která riskovala vlastní život, aby zachránila životy jiným a získala za to prestižní titul Spravedlivá mezi národy (takový hrob je v Brně jen jeden), jsme letos viděli výhružnou samolepku "zaplať, nebo zlikvidujeme hrob" - zemřelá si ale hrobové místo nezaplatí - i když zde šlo údajně jen o omyl, takových polepených hrobů zde v době koronaviru bylo více než návštěv na hřbitově. Hroby nejslavnějších brněnských osobností, včetně primátorů a umělců, byly zlikvidovány. Chtěl bych, aby před jejich zrušené hroby byly přidány důstojné cedulky s jejich jmény. Hodně hrobů je opuštěných a desítky let je nikdo neudržuje. Při obnově hrobů by měly být upřednostněny hroby umělců, vědců a jiných významných osobností, jakož i umělecky cenné náhrobky. I když projekt je směřován na ústřední hřbitov, výjimečně by z něho mohla být hrazena i obnova hrobů významných osobností na jiných brněnských hřbitovech. Výběr hrobů k větší či menší obnově by měl zahrnovat i opuštěné německé a židovské hroby, jakož i hroby osobností, které se hlásily k Moravanům a kterým je jejich identita upírána i po smrti. Mezi vybranými hroby k obnově by měly být i hroby zasloužilých osobností, které v běžných průvodcích po ústředním hřbitově nenajdeme. Mrtví se nemohou bránit, to je na nás živých, abychom z ústředního hřbitova udělali opět důstojné místo.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oprava chodníků může zabránit pádům starých lidí s těžkými následky. Stát i město 30 let nečinně přihlížely okrádání hrobů, je na čase okradeným hrobům vrátit, co bylo ukradeno. I když už se nikdy nedozvíme, kam zloději pohodili popel z urny spisovatele Aloise Mrštíka (urna ukradena 1996 a nahrazena kopií) - a není to jediná ukradená urna v Brně, lze alespoň připomenout hroby zemřelých slavných Brňáků cedulkami vsazenými před dnešní hroby (dlaždicemi, označníky).

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
narovnání zvlněných chodníků mezi hroby 800 Kč/m2 1000 800 800 000
rekonstrukce dlouhodobě zanedbaného hrobu 20 40 000 800 000
rekonstrukce středně zanedbaného hrobu 30 20 000 600 000
rekonstrukce mírně zanedbaného hrobu 260 2 000 520 000
obnova nápisů na hrobech barvou 1 30 000 30 000
vyčištění hrobů od přerostlých křovin a náletové zeleně 1 100 000 100 000
obnova dobových litinových označníků skupin hrobů a litinových plůtků 1 60 000 60 000
údržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti