Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni
realizovaný
Břetislav Štefan
3 000 000 Kč (navržený)
3 000 000 Kč (realizační)
Kultura
Brno - Líšeň
2021
2362 kladných hlasů
MČ Brno - Líšeň

Kavárna - třeba i z mobilních kontejnerů v krásném prostředí parku - může být tím příjemným místem k setkávání rodin s dětmi, seniorů, prostě všech.Místa, která umožňují komunitní setkávání nebo užití příjemných společných chvil je vhodné podporovat.

V Centrálním parku Rokle chybí celoroční provoz kavárny, který by zpříjemnil pobyt návštěvníků parku či nedalekého oblíbeného dětského hřiště, vodního prvku či návštevníkům "dirty parku" - skoky na kolech.
Tímto místem může být veřejný prostor vedle skautské základny (v katastru Líšně p.č. 4422/6). Provoz kavárny a související letní zahrádky umožní a především zpříjemní pobyt v Rokli maminkám s dětmi, babičkám a dědečkům s vnoučaty a mladým lidem obecně. Vytvoří se tak i potřebné zázemí pro komunitní a společenské akce, které zde probíhají a budou přítomností kavárny podpořeny,
Kavárna v tomto městském parku bude skvělým místem pro relaxaci a zázemím pro aktivní odpočinek. Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část.

Realizační video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Posilování komunitního a společenského života v místě bydliště. Poskytnutí služeb a zázemí pro návštěvníky parku. Budování vztahu k městské zeleni v místě bydliště.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-Líšeň (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Realizátor projektu Úřadu městské části Brno – Líšeň připravuje výběr zpracovatele projektové dokumentace.
březen 2022 Realizátor projektu Úřadu městské části Brno – Líšeň uzavřel smlouvu na zpracování projektové dokumentace.
duben 2022 Proběhly dva výrobní výbory, kde byl již představen návrh kavárny a probíralo se konkrétní vybavení kavárny, rozpočet a dispozice kavárny.
květen 2022 Úřad městské části Brno – Líšeň připravuje za účasti Odboru participace Magistrátu města Brna zadávací řízení na zhotovitele.
červen 2022 Realizátor projektu Úřad městské části Brno – Líšeň zaslal Odboru participace Magistrátu města Brna k odsouhlasení dokumentaci stavebního řešení projektu.
červenec 2022 Realizátor projektu Úřad městské části Brno – Líšeň vybral ve spolupráci s Odborem participace Magistrátu města Brna zhotovitele.
srpen 2022 Byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem. Proběhne koordinační schůzka.
září 2022 Staveniště bude předáno zhotoviteli.
říjen 2022 Práce na realizaci projektu úspěšně započaly.
listopad 2022 Pokračují práce na realizaci projektu.
prosinec 2022 Probíhá návoz částí kavárny a s tím spojené propojování technologií a montáž Gastro.
leden 2023 Probíhají dokončující práce. Plánované otevření proběhne v jarních měsících 2023.
únor 2023 Probíhá výběr provozovatele kavárny.
březen 2023 Projekt je úspěšně zrealizován.
duben 2023 Dne 30. 4. proběhlo u projektu slavnostní přestřižení pásky.
květen 2023 Byl vybrán nájemce městskou částí a kavárna bude v provozu na konci května.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti