Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni
v realizaci
Břetislav Štefan
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Líšeň
2021
447 líbí se mi
2362 kladných hlasů
MČ Brno - Líšeň

Kavárna - třeba i z mobilních kontejnerů v krásném prostředí parku - může být tím příjemným místem k setkávání rodin s dětmi, seniorů, prostě všech.Místa, která umožňují komunitní setkávání nebo užití příjemných společných chvil je vhodné podporovat.

V Centrálním parku Rokle chybí celoroční provoz kavárny, který by zpříjemnil pobyt návštěvníků parku či nedalekého oblíbeného dětského hřiště, vodního prvku či návštevníkům "dirty parku" - skoky na kolech.
Tímto místem může být veřejný prostor vedle skautské základny (v katastru Líšně p.č. 4422/6). Provoz kavárny a související letní zahrádky umožní a především zpříjemní pobyt v Rokli maminkám s dětmi, babičkám a dědečkům s vnoučaty a mladým lidem obecně. Vytvoří se tak i potřebné zázemí pro komunitní a společenské akce, které zde probíhají a budou přítomností kavárny podpořeny,
Kavárna v tomto městském parku bude skvělým místem pro relaxaci a zázemím pro aktivní odpočinek. Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Posilování komunitního a společenského života v místě bydliště. Poskytnutí služeb a zázemí pro návštěvníky parku. Budování vztahu k městské zeleni v místě bydliště.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2022 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-Líšeň (Zastupitelstvo města Brna dne 25. ledna 2022).
únor 2022 Realizátor projektu Úřadu městské části Brno – Líšeň připravuje výběr zpracovatele projektové dokumentace.
březen 2022 Realizátor projektu Úřadu městské části Brno – Líšeň uzavřel smlouvu na zpracování projektové dokumentace.
duben 2022 Proběhly dva výrobní výbory, kde byl již představen návrh kavárny a probíralo se konkrétní vybavení kavárny, rozpočet a dispozice kavárny.
květen 2022 Úřad městské části Brno – Líšeň připravuje za účasti Odboru participace Magistrátu města Brna zadávací řízení na zhotovitele.
červen 2022 Realizátor projektu Úřad městské části Brno – Líšeň zaslal Odboru participace Magistrátu města Brna k odsouhlasení dokumentaci stavebního řešení projektu.
červenec 2022 Realizátor projektu Úřad městské části Brno – Líšeň vybral ve spolupráci s Odborem participace Magistrátu města Brna zhotovitele.
srpen 2022 Byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem. Proběhne koordinační schůzka.
září 2022 Staveniště bude předáno zhotoviteli.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti